Privacy

Deze website is eigendom van AGB Kunsten en Design / S.M.A.K.

contactgegevens:
S.M.A.K.
Jan Hoetplein 1
9000 Gent

adres maatschappelijke zetel:
AGB Kunsten en Design/S.M.A.K.
Botermarkt 1
9000 Gent

Telefoon: +32 9 323 60 01
E-mail: info@smak.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan AGB Kunsten en Design/S.M.A.K. of rechthoudende derden.

privacybeleid

AGB Kunsten en Design/S.M.A.K. hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Wij gebruiken uw persoonsgegevens en e-mail adres voor het sturen van informatieve nieuwsberichten over de de tentoonstellingen, activiteiten, evenementen, openingen, workshops van S.M.A.K. Als u een organisatie bent, kunnen uw gegevens gebruikt worden voor een mailing van de Gentse musea. Uw gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden. We hebben alle mogelijke voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden. De gebruiker kan zich steeds uitschrijven op onze nieuwsbrief iva de 'uitschrijven'-knop.

het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. AGB Kunsten en Design/S.M.A.K.levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal AGB Kunsten en Design/S.M.A.K. de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. AGB Kunsten en Design/S.M.A.K. kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. AGB Kunsten en Design/S.M.A.K. geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

AGB Kunsten en Design/S.M.A.K. kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

AGB Kunsten en Design/S.M.A.K. verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Uw rechten

U hebt altijd het recht om uw gegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen.
Wilt u dat S.M.A.K. uw gegevens al vroeger niet meer gebruikt? Laat het ons weten via info@smak.be. U kunt ook uw gegevens laten wissen.

Word Vriend van S.M.A.K.
made by