Bruikleenaanvraag

Om een bruikleen zorgvuldig te kunnen afhandelen, dienen bruikleenaanvragen voor werken uit de collectie van bij voorkeur minimaal 6 maanden, maar uiterlijk 4 maanden voor aanvang van de tentoonstelling te worden verstuurd.

Organisator

Tentoonstelling

Data van de tentoonstelling 

Duur van de bruikleen

Beeldmateriaal
Word Vriend van S.M.A.K.
made by