Nieuws

Onze collectiewerking is gestoeld op belangrijke pijlers: van conservatie, restauratie, archiefwerking, depotbeheer, digitalisering, onderzoek, ontsluiting, tentoonstellen tot een combinatie van deze elementen. Hieronder vind je onderzoeken, projecten en nieuws terug die dieper ingaan op bovenstaande aspecten.

Meer nieuws over onze collectieWord Vriend van S.M.A.K.
made by