Zevendelige publicatie over integrale S.M.A.K.-collectie te koop

Wetenschappelijk1

Sinds 2019 beschikt S.M.A.K. over een exhaustieve inventaris van de museumcollectie die werd uitgegeven in een zevendelige publicatie.

In zes van de zeven delen zijn alle kunstwerken uit de collectie in alfabetische volgorde terug te vinden, telkens met een afbeelding en alle bijhorende basisinformatie van elk kunstwerk.

Niet alleen beeldmateriaal van deze 2000 werken werd in deze uitgave opgenomen, maar ook tekstmateriaal over de iets meer dan 300 belangrijkste kunstenaars uit de collectie, geschreven door verschillende auteurs de afgelopen 5 jaar. Er werden bijdrages geleverd door Katrien Blanchaert, Jo Coucke, Isabelle De Baets, Marie Decoodt, Ory Dessau, Wouter De Vleeschouwer, Lotte Devoeght, Martin Germann, Julie Verheye en Thibaut Verhoeven.

Het zevende deel is een tekstkatern met verhelderende bijdragen over de geschiedenis en de huidige stand van zaken van de S.M.A.K.-collectie, geschreven door Philippe Van Cauteren en Thibaut Verhoeven.

De integrale collectie-inventaris beschrijft alle kunstwerken die het S.M.A.K. in beheer heeft en waarvan wordt aangenomen dat ze de collectie nooit zullen verlaten. Kunstwerken in langdurige bruikleen zonder perspectief voor verwerving voor de collectie, zijn hierin niet opgenomen.

Dit bijzonder exemplaar kan worden aangekocht aan 499 euro via ‘print on demand’ via mail: leen@smak.be.

1.Apr.20
Word Vriend van S.M.A.K.
made by