S.M.A.K. Beweegt

Mensen met een beperking
Samenwerking met Zonnehoeve|Living+
Mensen met een psychische kwetsbaarheid
Tentoonstelling Light Sensitivity i.s.m. mentormentor
Mensen met dementie
Demo Memo-happening
Mensen met dementie
DEMO - MEMO
Gedetineerden
The Borderline Books