S.M.A.K. Beweegt

Kurt Stockman

Met kunst als motor tracht S.M.A.K. mensen met een diverse achtergrond te bewegen. We doen dit door tal van kunstprojecten te organiseren met partners uit het sociaal culturele veld.

Word Vriend van S.M.A.K.
made by