S.M.A.K. Beweegt

Mensen met dementie
Dit was de DEMO-MEMO happening
Mensen met een beperking
Samenwerking met Zonnehoeve|Living+
Mensen met een psychische kwetsbaarheid
Tentoonstelling Light Sensitivity i.s.m. mentormentor
Mensen met dementie
DEMO - MEMO