Vluchtelingen

IMG 1534

Waar woorden tekortschieten, bewijst beeldtaal zijn universele kracht. Kunst stopt niet, ook niet in oorlogstijden: mensen hebben steeds behoefte zich uit te drukken, ook in de meest tragische omstandigheden.

Met onze projecten wil S.M.A.K. bijdragen aan het debat en de beeldvorming rond vluchtelingen. Artistiek directeur Philippe Van Cauteren bracht een bezoek aan drie vluchtelingenkampen in Noord-Irak met pen en papier, om vluchtelingen te laten tekenen. Hetzelfde gebeurde in de opvangcentra in Vlaanderen en Brussel. De resultaten zijn verrassend en kwetsbaar, soms wreed maar vooral herkenbaar.Word Vriend van S.M.A.K.
made by