Over S.M.A.K. Beweegt

Expo Anna Boghiguian visitors S M A K 2021 Image by Martin Corlazzoli 20

Kunst heeft een verbindende kracht die mensen in gesprek brengt. Niet voor iedereen is kunst en cultuur vanzelfsprekend terwijl kunst voor iedereen van betekenis kan zijn. S.M.A.K. brengt een moeilijk bereikbaar publiek in contact met kunst en kunstenaars.

"Met kleine prikjes trachten we bij verschillende groepen iets te bewegen. Op die manier kan kunst een maatschappelijke impact hebben. Door een nauwe samenwerking met verschillende partners en organisaties - bedrijven, zorginstellingen, cultuur educatieve instellingen en scholen - ontstaan methodieken die een verrijkende wisselwerking mogelijk maken tussen het werk van de kunstenaar en de leefwereld van het publiek."
Peter Aerts, hoofd publiekswerking

Samen met partners ontwikkelen we aangepaste projecten voor:

Partners: Licht en Liefde, Het Secundair Kunstinstituut, Academie voor Beeldende Kunst, De Rode Antraciet, Gevangenis Gent, LUCA, Refu Interim, The Courage To Grow Old, WaF!, Centrum Leren Werken Gent, Fedasil, Rode Kruis-Vlaanderen, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Topo Copy, Reno Ponton Gent, mentormentor, Dr. Guislain Ziekenhuis en de Olijfboom.

Word Vriend van S.M.A.K.
made by