Over S.M.A.K. Beweegt

20180509 SMAK OKAN 5847 web

Kunst heeft een verbindende kracht die mensen in gesprek brengt. Niet voor iedereen is kunst en cultuur vanzelfsprekend terwijl kunst voor iedereen van betekenis kan zijn. S.M.A.K. brengt een moeilijk bereikbaar publiek in contact met kunst en kunstenaars.

De wereld is een dynamische omgeving waarin de maatschappij in steeds sneller tempo verandert. Voor S.M.A.K. volstaat het niet om enkel hedendaagse kunst te tonen, we willen onderzoeken wat hedendaagse kunst is en kan zijn. S.M.A.K. wil het museum laten ervaren als een dynamische en inclusieve plek waarin kunst een krachtig middel is voor verbinding en begrip.

Met een missie om hedendaagse kunst toegankelijk te maken zit het S.M.A.K. in de genen om uit te reiken naar een breed publiek. Als museum midden in de samenleving neemt S.M.A.K. actie om iedereen de kans te geven om hedendaagse kunst in al haar vormen te ontdekken, door alle lagen van de bevolking heen. De afgelopen jaren slaagde S.M.A.K. erin om mensen, voor wie een museum bezoeken niet evident is, met kunst in contact te brengen dankzij een gericht programma: S.M.A.K. Beweegt. In samenwerking met een reeks partnerorganisaties is S.M.A.K. Beweegt een inclusief programma op maat van onderwijs, jongeren, kinderen uit kansarme gezinnen, mensen met dementie, vluchtelingen, gevangenen, mensen met een verstandelijke beperking of psychische kwetsbaarheid, blinden en slechtzienden. Met aandacht voor de intersectionaliteit op maatschappelijk vlak. Alleen zou het ons niet lukken om deze uitdagingen van vandaag aan te gaan. Dankzij de samenwerking met verenigingen die verschillende gemeenschappen ondersteunen werd de basis gelegd voor S.M.A.K. beweegt .

De komende jaren streeft S.M.A.K. ernaar om S.M.A.K. Beweegt verder te ontwikkelen tot een platform voor verbinding en leren, met kunst als een universele taal. S.M.A.K. Beweegt focust in het bijzonder op jongeren. Met aandacht voor onderwijs, inclusie, diversiteit, de kwetsbaarheid in kansarme gezinnen en de geestelijke gezondheid van jongeren. Het delen van kennis is een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de impact van de projecten. De werking start met het opsporen en erkennen van de specifieke noden van verschillende publieksgroepen. Waarna we samen met partnerorganisaties op zoek gaan naar de noden en ambities van partners en publiek, en wat het museum hierin kan bijdragen. We geloven dat lange termijn samenwerkingen de basis vormen om naar een duurzame werking te evolueren en de impact hiervan te vergroten.

Samen met partners ontwikkelen we aangepaste projecten voor:

Partners: Licht en Liefde, Het Secundair Kunstinstituut, Academie voor Beeldende Kunst, De Rode Antraciet, Gevangenis Gent, LUCA, Refu Interim, The Courage To Grow Old, WaF!, Centrum Leren Werken Gent, Fedasil, Rode Kruis-Vlaanderen, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Topo Copy, Reno Ponton Gent, mentormentor, Dr. Guislain Ziekenhuis en de Olijfboom.

Word Vriend van S.M.A.K.
made by