Kinderen

Kinderen bereiken doe je met taal, in de breedste betekenis van het woord: een beeld, een kleur, een materiaal, een gebaar, een klank,...

We willen kinderen ‘tot spreken brengen’, ze zelf betekenis aan beelden laten geven. Ons aanbod zet hen vooral op weg. We stappen af van het passief beleven en kiezen resoluut voor de ontmoeting.

Word Vriend van S.M.A.K.
made by