Educatieve map over mensen op de vlucht

SMAK25112015 Poelkapelle 0894 web

Voor lager en secundair onderwijs

20171011 SMAK Voorstelling Lespakket VHTD 3870

Vorig jaar publiceerden wij het boek Van Hier Tot Daar met tekeningen van net aangekomen vluchtelingen in de opvangcentra van Rode Kruis-Vlaanderen. Het boek is aan 15 euro te koop via S.M.A.K.

Omdat jullie misschien leerlingen hebben die gevlucht zijn of willen werken rond deze problematiek, ontwikkelden we samen met de Academie voor Beeldende Kunst Gent en Vluchtelingenwerk Vlaanderen en in samenwerking met de stad Gent een uitgebreide lesmap voor docenten die vanaf nu beschikbaar is. Ze bieden jou als leraar handvaten om een aantal weken te werken rond deze thema's en/of de tentoonstelling te bezoeken.

De opdrachten bevinden zich op het snijvlak van wereldoriëntatie en muzische vorming. We zijn ervan overtuigd dat creatief (ver)werken rond dit onderwerp een meerwaarde is. De talrijke opdrachten in het boek gaan op een uitdagende en verantwoorde wijze in op thema's als vluchten, het begrip 'thuis', nationaliteit en globalisering.

Een bezoek aan S.M.A.K. is trouwens helemaal gratis. Laat je komst wel even weten aan boekjebezoek@gent.be. De lesmappen zijn geschikt voor het lager en secundair onderwijs.

Voorstelling van de lesmap
Op woensdag 11 oktober 2017 werd de lesmap voorgesteld in de inkomhal van S.M.A.K. Meer dan 80 leraars uit lager en secundair onderwijs waren aanwezig. Er was een presentatie door Vluchtelingenwerk Vlaanderen, er werd duiding gegeven door Lieven Corthouts & Céline Broeckaert van ‘Cassette for timescapes’ over de film The Invisible City [Kakuma] die vertelt over één van de grootste vluchtelingenkampen in de Hoorn van Afrika (Kenia). De avond werd afgesloten met een workshop rond het uitvoeren van een paar opdrachten in de lesmap.

10.Okt.17
Word Vriend van S.M.A.K.
made by