Restauratie van Abramović's 'Inner Sky n°10'

Restauratie van Inner Sky Marina Abramovic

De kristallen sculptuur 'Inner Sky n°10' van Marina Abramović moest gerestaureerd worden voordat het op zaal kon getoond worden. Het werk weegt 200 kilogram en werd voor installatie getest.

Detail van het laagste onderdeel van de geode voor herstelling

Er gebeurt heel wat achter de schermen van S.M.A.K., zoals de restauratie van collectiewerken. Zo werkten we samen met IPARC om Inner Sky n°10 van Marina Abramović te herstellen. Dit kunstwerk bestaat uit een amethist geode, een gesteente van miljoenen jaren oud met paarskleurige kristallen aan de binnenkant. Deze ontstaan door gasbellen die vastzitten in afkoelende lava.

De amethist die Abramović gebruikte voor haar kunstwerk was helaas in twee stukken gebroken. In het atelier van IPARC werd het gereinigd en verlijmd. De restauratoren vulden de breuknaad op met mastiek en retoucheerden met acquarel. Aan de binnenkant zat een groot gat waar de kristallen verdwenen werden. Dit werd opgevuld met nieuwe stukjes amethist.

Het restauratieteam deed vooraf ook onderzoek naar de documentatie en tentoonstellingshistoriek van het werk. Ze ontwierpen bovendien een verpakking voor de geode en schrijven installatie- en verpakkingsrichtlijnen uit, maakten een conditierapport en documenteerden het volledige restauratieproces.

Dry-run van de gerestaureerde geode

Om de installatie van Inner Sky n°10 veilig te laten verlopen werd er eerst een “dry run” uitgevoerd. Daarbij oefent het team de installatie en wordt er nagedacht over moeilijkheden. Dat is nodig aangezien de amethist geode van 200 kilogram op hoge palen wordt geplaatst op zaal.

Met dit kunstwerk wil Abramović toeschouwers stimuleren om tot een andere bewustzijnsstaat te komen. Ze verwacht dat je onder de geode plaatsneemt met gesloten ogen. De sculptuur dient als een soort mentale architectuur waarbij de heilzame werking van de amethistkristallen ervoor zorgt dat je een verhoogde staat van bewustzijn kan bereiken.

Dank aan ons restauratieteam, aan IPARC, aan Linda Temmink en aan Arc Laswerk voor het restaureren van dit kunstwerk, zodat het veilig kon opgesteld worden in Healing The Museum.

4.Aug.23 Categorie: Collectie
Word Vriend van S.M.A.K.
made by