4 dagen 30

Jan Van Imschoot


1993
olieverf op doek
h. 30 cm x b. 40 cm
1997 aankoop
NL - Dit werk ontstond vier dagen na Van Imschoots 30ste verjaardag. Op dat moment maakte hij komaf met zijn vroegere werken en begon het spel tussen woord en beeld de voornaamste plek in zijn oeuvre in te nemen. Met dit werk eert Van Imschoot kunstenaars en schrijvers die hem daarin voorgingen en die hij bewondert: onder meer Joachim Beuckelaer, W.C. Heda, René Magritte, Marcel Broodthaers, Louis Paul Boon en L.F. Céline. Vandaar de bijtitel ‘Ode aan een grote’. In de tekst op het schilderij beschrijft hij hoe hij tot dit werk kwam. Of het nu echt gebeurd is of niet, de tekst zorgt ervoor dat we in ons hoofd de kunstenaar aan het werk zien terwijl hij de zinnen met een nagel in de verflaag krast. Van Imschoot: “Beelden, beeldtekens, taal en symbolen veranderen van betekenis naargelang leeftijd, cultuur, tijd in het algemeen en kennis van zaken. Daardoor is kunst voor mij de allegorie op het grote niets, de verzinnebeelding van de dood.”
ENG - This work was created four days after Van Imschoot’s 30th birthday. At that point, he turned his back on his earlier works, and the interplay between word and image began to play the leading role in his oeuvre. With this work, Van Imschoot pays tribute to his artistic and literary predecessors, whose work he admires: including Joachim Beuckelaer, W.C. Heda, René Magritte, Marcel Broodthaers, Louis Paul Boon and L.F. Céline. This explains the subtitle ‘Ode to a Great’. In the text on the painting, the artist describes how he arrived at the work. Irrespective of whether it actually happened, the text ensures that we see the artist at work in our mind’s eye, busily scratching sentences into the layer of paint with a nail. Van Imschoot: “The meaning of images, figurative marks, language and symbols changes according to age, culture, time in general and knowledge of the facts. This is why, for me, art is an allegory of the great nothingness, the representation of death.”
FR - Cette oeuvre a été réalisée quatre jours après le 30ème anniversaire de Van Imschoot. A ce moment-là, il en finit avec ses oeuvres précédentes et le jeu entre la parole et l’image commença à occuper la place principale dans son oeuvre. Avec cette création, Van Imschoot honore les artistes et écrivains qui le précédèrent en la matière et qu’il admire: entre autres, Joachim Beuckelaer, W.C. Heda, René Magritte, Marcel Broodthaers, Louis Paul Boon et L.F. Céline. D’où le titre ‘Ode aan een grote’. Dans le texte écrit sur la peinture, il décrit comment il est arrivé à réaliser cette oeuvre. Que cela se soit vraiment passé ou non, le texte nous permet de voir l’artiste au travail dans notre tête, pendant qu’il trace en rayant les phrases avec un ongle dans la couche de peinture. Van Imschoot: “Les images, les signes, le langage et les symboles changent de sens en fonction de l’âge, de la culture, du temps en général et de la connaissance des choses. C’est pourquoi, l’art est pour moi l’allégorie du grand néant, la représentation imaginée de la mort.”
Collectionnumber : 1499

Oeuvres Jan Van Imschoot


Devenez un Ami du S.M.A.K.
made by