Cinema2017
mixed media
variabele afmetingen
2020 bruikleen Collectie Vlaamse Gemeenschap
NL - CINEMA is een mobiele en modulaire structuur, speciaal ontworpen om videowerken van andere kunstenaars te presenteren. De selectie van de films laat de kunstenaar over aan de organiserende instelling. Vormelijk doet de aluminium constructie denken aan historische fotocamera’s met hun kenmerkende uitschuifbare, accordeonachtige mechanisme. Aan de ene zijde functioneert de transportkist van dit werk als projectiewand. De andere zijde is afgesloten met een sculpturaal achthoekig reliëf, omgeven door vier driehoekige verlichtingselementen die de omliggende ruimte diffuus verlichten. Het lijkt bijna alsof de gehele structuur op zichzelf werkt als een projector. De toeschouwer heeft de keuze om de cinema te betreden of eromheen te wandelen; CINEMA is tegelijk sculptuur en architectuur. In tegenstelling tot de gebruikelijke black box van een bioscoopzaal is CINEMA een transparante structuur die opgaat in de omliggende architecturale ruimte. De films zijn zelfs te bekijken zonder dat de toeschouwer plaatsneemt in het werk.
ENG - CINEMA is a mobile and modular structure specifically designed to present video works by other artists. Metten leaves the selection of films to the organising institution. Formally, the aluminium structure is reminiscent of historic still cameras with their distinctive retractable, accordion-like mechanism. On one side, the work’s shipping crate functions as a projection wall. The other side is enclosed with a sculptural octagonal relief surrounded by four triangular lighting elements that diffusely illuminate the surrounding space. It almost seems as if the entire structure operates independently, as a projector. The viewer has the option of entering the cinema or walking around it; CINEMA is simultaneously sculpture and architecture. Unlike the standard black box of a cinema auditorium, Metten’s work is a transparent structure that blends into the surrounding architectural space. The films can even be watched without the viewer taking a seat in the work.
FR - CINEMA est une structure mobile et modulaire spécialement conçue pour y présenter les vidéos d’autres artistes. Metten laisse à l’institution organisatrice le soin de sélectionner les films. Sur le plan formel, la structure en aluminium fait penser aux vieux appareils photo avec leur mécanisme caractéristique en accordéon. D’un côté, la caisse de transport de l’œuvre sert de paroi de projection. L’autre côté se termine par un relief sculptural octogonal entouré de quatre dispositifs d’éclairage triangulaires qui éclairent de manière diffuse l’espace environnant. On dirait presque que la structure entière fonctionne elle-même comme un projecteur. Le spectateur peut faire le choix d’entrer dans le cinéma ou de se promener autour de lui : CINEMA est à la fois sculpture et architecture. Contrairement à la black box habituelle d’une salle de cinéma, CINEMA est une structure transparente qui se fond dans l’espace architectural environnant. Les films peuvent même être regardés sans que le spectateur prenne place dans l’œuvre.
Collectionnumber : 7496
Devenez un Ami du S.M.A.K.
made by