Elisabeth II

Gerhard Richter


ed. 1/50
1966
offsetdruk op papier
h. 70 cm x b. 59.5 cm
s.d. bruikleen Vrienden v/h S.M.A.K.
NL - Voor deze print vertrok Richter van een afbeelding uit een krant of tijdschrift van de Britse koningin Elisabeth II. Hij vertrok van de afbeelding voor twee verschillende reeksen waaraan hij in dezelfde periode werkte: ‘Elisabeth I’ en ‘Elisabeth II’. Niet toevallig koos de kunstenaar hier voor offsetdruk. De ‘look’ en ‘feel’ ervan is namelijk sterk verwant met die van beelden uit de gedrukte pers: het raster, kenmerkend voor offsetdruk, doet erg denken aan de pixels van persbeelden. Richter maakte er het onderwerp van het beeld minder herkenbaar mee en vestigt op deze manier onze aandacht op de druktechniek, in het nadeel van het oorspronkelijke beeld. Bovendien stemt de grote oplage van deze editie van offsetdrukken tot nadenken over het verschil in waarde tussen originele kunstwerken en gedrukte reproducties.
ENG - Richter’s starting point for this print was a photo of the Queen of England, Elizabeth II, taken from a newspaper or magazine. The image underpinned two different series on which he was working simultaneously: ‘Elizabeth I’ and ‘Elizabeth II’. It is no coincidence that the artist opted for offset printing for this work. This was because the look and feel of this technique is closely aligned to that of images from print media: the grid, a characteristic of offset printing, is reminiscent of the pixels in press photographs. Richter renders the subject of the image less recognisable and thus focuses our attention on the reproduction technique, to the detriment of the original image. Moreover, the large print run of this edition of offset prints leads us to reflect upon the difference in value between original artworks and printed reproductions.
FR - Pour réaliser cet imprimé, Richter est parti d’une reproduction de la reine d’Angleterre, Elisabeth II, dans un quotidien ou un magazine. Il s’est basé sur une reproduction destinée à deux séries différentes sur lesquelles il travaillait à cette époque: ‘Elisabeth I’ et ‘Elisabeth II’. Ce n’est pas un hasard si l’artiste opta pour l’impression offset. En effet, le ‘look’ et le ‘feel’ sont étroitement liés aux images de la presse écrite: la grille, caractéristique d’imprimés offset, évoque fortement les pixels des photos de presse. Richter rendit le sujet de la photo moins identifiable en attirant ainsi notre attention sur la technique d’impression, au détriment de la photo originale. De plus, le tirage important de cette édition d’impressions offset nous invite à réfléchir à la différence en valeur entre les œuvres d’art originales et les reproductions imprimées.
Collectionnumber : 4344

Oeuvres Gerhard Richter


Devenez un Ami du S.M.A.K.
made by