Grilles se déformant

François Morellet


1965
metaal, aluminium
h. 300cm x b. 300cm
1999 schenking
NL - Het oeuvre van François Morellet vertoont linken met de kinetische kunst uit de jaren ’60, die de dynamiek van de moderne tijd zuiver abstract benaderde. Beweging werd een doel op zich: objecten bewogen (aangedreven door een motor, onder invloed van wind…) of konden door de kijker in beweging worden gebracht. Deze kinetische sculptuur bestaat uit twee aluminium rasters die via smalle fietskettingen langzaam in beweging worden gezet. De metalen structuren veranderen van vorm en van positie ten opzichte van elkaar. De compositie van het werk is letterlijk dynamisch.
ENG - The oeuvre of François Morellet displays links with the Kinetic Art of the 1960s, which took a purely abstract approach to the dynamism of the modern age. Movement became an aim in itself: objects either moved (driven by a motor, powered by the wind, etc.) or could be set in motion by the viewer. This kinetic sculpture consists of two aluminium grids that are slowly moved by means of thin bicycle chains. The metal structures change form and position in relation to each other. The composition of the work is literally dynamic.
FR - L’œuvre de François Morellet présente des liens avec l’art cinétique des années ’60, qui approchait la dynamique des temps modernes de manière purement abstraite. Le mouvement devenait un but en soi: les objets bougeaient (actionnés par un moteur, sous l’effet du vent…) ou pouvaient se mettre à bouger par l’action du spectateur. Cette sculpture cinétique se compose de deux grilles en aluminium que de fines chaînes de vélos font bouger lentement. Les structures métalliques changent mutuellement de forme et de position. La composition de l’œuvre est littéralement dynamique.
Collectionnumber : 960

Oeuvres François Morellet


Devenez un Ami du S.M.A.K.
made by