Incomplete Open Cube 7/25

Sol LeWitt


1974
emaillak op aluminium
h. 105 cm x b. 105 cm x d. 105 cm
1999 schenking
Rond 1965 ontwikkelde Sol LeWitt zijn eerste modulaire structuren op basis van de kubusvorm, die hij fabrieksmatig liet vervaardigen van metaal of aluminium. Ook ‘Incomplete Open Cube’ is een geometrisch skelet van een open kubus in witgelakt staal. Het is een mooi voorbeeld van LeWitts onderzoek naar de oneindige mogelijkheden om een kubusvormige ruimte af te bakenen in een vrijstaand driedimensionaal raamwerk. Hoewel de sculptuur roerloos op de grond staat, lijkt ze een beweging te vertonen om zichzelf als kubus te voltooien. Vanuit elk perspectief kan het werk volledig gezien worden, waardoor het ook de omgeving waarin het geplaatst wordt, integreert. Door de industriële vervaardiging en de gereduceerde materiële vorm illustreert ‘Incomplete Open Cube’ enerzijds treffend enkele formalistische basisprincipes van de minimal art. Anderzijds wordt het idee van een kubus opgeroepen, wat het zelfreferentiële karakter van minimalistische sculpturen ondermijnt. Volgens LeWitts theorieën over conceptuele kunst is de materiële component van het kunstwerk van weinig belang, aangezien het in de eerste plaats om het achterliggende idee gaat. In die zin is ‘Incomplete Open Cube’ een typisch voorbeeld van LeWitts modulaire structuren, die als schakel fungeren tussen het minimalistische en conceptuele gedachtegoed.
Collectionnumber : 808

Oeuvres Sol LeWitt


Devenez un Ami du S.M.A.K.
made by