Melrose Ave, Balloons

Koen van den Broek


2007
olieverf op doek
h. 165cm x b. 110cm
2008 aankoop
NL – ‘Melrose Ave, Balloons’ ademt de sfeer uit van een Amerikaanse roadmovie. Een desolaat landschap, doorploegd door autowegen, vormt het decor. De vreemde kadrering, in dit geval van een straat die leidt naar ergens buiten het kader, is gebaseerd op een foto. Tijdens zijn reizen door verlaten landschappen maakt van den Broek snapshots waaruit hij zijn werk laat ontkiemen. Hij schildert geen totaalbeelden, wel uitgepuurde landschapsfragmenten, als flitsen van zijn waarnemingen. Daarbij heeft de kunstenaar een voorkeur voor bevreemdende standpunten die de aandacht vestigen op details, zoals bv. de barsten in een wegdek. Niets in van den Broeks beelden ligt in de schaduw. Alles baadt er in vol licht.
ENG – ‘Melrose Ave, Balloons’ effuses the atmosphere of an American road movie. A desolate landscape, furrowed by motorways, forms the backdrop. The strange framing, in this case of a street leading to somewhere outside the composition, is based on a photograph. During his travels through deserted landscapes van den Broek takes snapshots from which he allows his work to germinate. He does not paint complete images, but instead portrays distilled fragments of landscape, like snapshots derived from his observations. In addition, the artist has a preference for unusual perspectives that draw attention to details, such as the cracks in a road surface. Nothing in van den Broek's images is shrouded in shadow; everything is basking in bright light.
FR - ‘Melrose Ave, Balloons’ respire l’atmosphère d’un road-movie américain. Un paysage désolé, sillonné d’autoroutes, constitue le décor. Le cadrage étrange, en l’occurrence une rue qui mène quelque part en dehors du cadre, est basé sur une photo. Au cours de ses voyages dans des paysages abandonnés, van den Broek réalise des instantanés à partir desquels il fait naître son oeuvre. Il ne peint pas d’images totales, mais bien des fragments de paysages épurés, comme des flashes de ses observations. L’artiste marque une préférence pour les points de vue surprenants qui attirent l’attention sur des détails, comme les fissures d’un revêtement routier. Aucune tracé d’ombre dans les images de van den Broek. Tout baigne en pleine lumière.
Collectionnumber : 3776

Oeuvres Koen van den Broek


Devenez un Ami du S.M.A.K.
made by