Blow-up

Herman Van Ingelgem


2008
papier, plakband
(15x) variabele afmetingen
2008 aankoop
NL – Niet meer dan vier papiersnippers aan de muur, afgescheurde hoeken van een afbeelding. De rest van de rechthoek is leeg. Misschien herken je in de hoeken iets van een bloemenruiker. Misschien ook niet. Het werk ‘Blow Up’ kan probleemloos groter of kleiner worden gemaakt. De afbeelding kan worden opgeblazen, alsof ze is ontploft. Ze kan ook krimpen tot de vier stukjes elkaar bijna raken. 'Blow Up' maakt deel uit van een map met de afgescheurde hoeken van vijftien foto's uit het boek 'Breng de Tuin in Huis' en één volledige foto uit hetzelfde boek dat beschrijft hoe je ruikers en bloemstukken kan maken met aparte namen zoals 'Feest voor een jong meisje'. Van Ingelgem werkt vaak met gevonden materiaal en zijn ingrepen zijn doorgaans miniem. Daar is 'Blow Up' een goed voorbeeld van. Bloemen verwelken. Hier zijn ze verdwenen en kunnen alleen wij de leegte invullen met onze verbeelding. ‘Blow Up’ is een zeer flexibel kunstwerk. De eigenaar van de map, in dit geval S.M.A.K., mag, volgens de instructies van de kunstenaar, één van de 15 bewerkte foto’s uitkiezen en er de vier hoeken van op een muur aanbrengen in de vorm van een rechthoek. Dit op een zelfgekozen en naar believen aanpasbaar formaat.
ENG – No more than four paper shreds on the wall, torn-off corners of an image. The remainder of the rectangle is empty. Perhaps you recognize something in the corners: a bouquet. Maybe not. The work 'Blow Up' can easily be adapted to become larger or smaller; the image can be expanded as if it had exploded. Conversely, it can also be shrunk until the four pieces almost touch each other. 'Blow Up' is part of a folder with the torn corners of fifteen photographs from the book 'Bring the Garden in the House' and one complete photo from the same book, which describes how you can make bouquets and flower arrangements with separate names such as 'Feast for a young girl'. Van Ingelgem often works with abandoned material and his interventions are usually minimal. 'Blow Up' is a good example of this. Flowers wilt. Here they are no more and we can only use our imagination to replace the void. 'Blow Up' is a very flexible work of art. The owner of the folder, in this case S.M.A.K., may, according to the artist’s instructions, choose any one of the 15 edited photos and attach its four corners to a wall in the form of a rectangle. This may be on any self-selected surface and customized format.
FR - Pas plus de quatre chutes de papier accrochées au mur, coins déchirés d’une reproduction. Le reste du rectangle est vide. Peut-être reconnaît-on encore un semblant de bouquet de fleurs dans les coins. Peut-être pas. L’oeuvre ‘Blow Up’ peut aisément être agrandie ou réduite. On peut faire sauter la reproduction comme si elle avait explosé. Elle peut aussi être rétrécie jusqu’à ce que les quatre petits morceaux se touchent presque. ‘Blow Up’ fait partie d’une carte aux coins déchirés de quinze photos extraites du livre ‘Breng de Tuin in Huis’ et d’une seule photo complète du même livre qui explique comment réaliser des bouquets et des compositions florales à partir de noms distincts, comme ‘Feest voor een jong meisje’. Van Ingelgem travaille souvent avec des matériaux trouvés et ses interventions sont généralement minimes. ‘Blow Up’ en est un bel exemple. Les fleurs se fanent. Elles ont disparu ici et nous sommes les seuls à pouvoir combler le vide par notre imagination. ‘Blow Up’ est une oeuvre d’art extrêmement flexible. Le propriétaire de la carte, en l’occurrence le S.M.A.K., peut, sur instructions de l’artiste, sélectionner une seule des 15 photos transformées et en placer les quatre coins sur un mur en adoptant la forme d’un rectangle. Et en utilisant un format de son choix qui soit de préférence adaptable.
Collectionnumber : 3640

Works Herman Van Ingelgem


Become a Friend of S.M.A.K.
made by