Deep in the jungle of our fiction, ...

Rinus Van de Velde


2016
houtskool op doek
h. 300 cm x b. 600 cm
2017 aankoop
NL - ‘Deep in the jungle of our fiction’ maakte deel uit van negen door Rinus van de Velde gepresenteerde werken in S.M.A.K. Jules Romains filmscript ‘Donogoo Tonka’ (1920) vormde de basis voor de gelijknamige solotentoonstelling. Van de Velde mat zichzelf een rol aan in het surrealistische en satirische verhaal van Romains, dat – net als het oeuvre van de kunstenaar – constant balanceert op de grens van het fictieve. De tekening is een typisch voorbeeld van Van de Veldes praktijk: virtuoos en licht, maar zorgvuldig opgebouwd uit intelligente, bij momenten verwarrende lagen. ‘Donogoo Tonka’, het verhaal: De carrière van een geograaf staat op het spel nadat wordt ontdekt dat hij een stad in Zuid-Amerika heeft verzonnen. Een jongeman met zelfmoordgedachten vindt een nieuw levensdoel: hij wil de reputatie van de geograaf herstellen en start een fanatieke promotie van de fictieve stad. Hilarische ontwikkelingen leiden tot de werkelijke stichting van de stad, een gegeven dat vragen oproept over de waarheid van wetenschappelijke kennis en de historische keten van oorzaak en gevolg.
ENG - ‘Deep in the Jungle of Our Fiction, …’ was one of nine works exhibited by Rinus van de Velde in S.M.A.K. Jules Romains' film script ‘Donogoo Tonka’ (1920) formed the basis for the solo exhibition of the same name. Van de Velde played a role in Romains' surreal and satirical story, which – just like the artist's oeuvre – constantly teeters on the edge of the fictional. The drawing is a typical example of Van de Velde's practice: virtuoso and light, but meticulously constructed from intelligent, at times confusing, layers. ‘Donogoo Tonka’, the story: A geographer's career is at stake after it is discovered that he made up a city in South America. A young man with suicidal thoughts finds a new purpose in life: he wishes to restore the geographer's reputation and launches a fanatical promotional campaign for the fictional city. Hilarious developments lead to the city's actual foundation, a fact that raises questions about the truth of scientific knowledge and the historic chain of cause and effect.
FR - ‘Deep in the Jungle of Our Fiction, …’ faisait partie de neuf oeuvres que Rinus Van de Velde présenta au S.M.A.K. Le script du film ‘Donogoo Tonka’ (1920) de Jules Romains constituait la base de l’exposition solo du même nom. Van de Velde s’attribua lui-même un rôledans l’histoire surréaliste et satirique de Romains qui – à l’instar de l’oeuvre de l’artiste – oscille en permanence sur la frontière de la fiction. Le dessin est un exemple typique de la pratique de Van de Velde: virtuose et léger, mais élaboré avec soin à partir de couches intelligentes, parfois confondantes. ‘Donogoo Tonka’, l’histoire: la carrière d’un géographe est compromise après avoir découvert qu’il avait inventé une ville en Amérique du Sud. Un jeune homme aux pensées suicidaires se trouve un nouveau but dans la vie: il entend rétablir la réputation du géographe et lance une promotion fanatique de la ville fictive. Des développements hilarants aboutissent à la fondation réelle de la ville, élément qui suscite des questions sur la vérité des connaissances scientifiques et la chaîne historique entre la cause et l’effet.
Collectionnumber : 6187

Works Rinus Van de Velde


Become a Friend of S.M.A.K.
made by