Manpowered Fanjet Aircraft

Panamarenko


ed. 46/100
1972
zeefdruk op papier
h. 90 cm x b. 52 cm
s.d. bruikleen Vrienden v/h S.M.A.K.
NL - De zeefdruk ‘Manpowered Fanjet Aircraft’ toont een ontwerp voor een door mensenkracht aangedreven jetvliegtuig. Panamarenko’s vliegtuigen die rechtstreeks door de mens worden aangedreven, kunnen we in twee groepen verdelen: enerzijds zijn er de vliegmachines met een schroef, anderzijds die met vleugels geïnspireerd op die van insecten. Het jetvliegtuig op deze zeefdruk werd nooit in zijn totaliteit gerealiseerd. De kunstenaar bouwde enkel de staart met het aandrijvingsmechanisme en gaf dit werk de titel ‘Model voor aandrijving van het Mensenkracht-Jetvliegtuig’ (1972). Naast de aantekeningen en berekeningen bij het ontwerp voegde Panamarenko ook getypte notities in het Engels toe, die het geheel een meer wetenschappelijk gevoel geven.
ENG - The screen print ‘Manpowered Fanjet Aircraft’ shows a jet aircraft propelled by human strength. We can divide Panamarenko’s aircraft that are directly propelled by humans into two groups: flying machines with a propeller on the one hand, and aircraft with wings inspired by those of insects on the other. The jet aircraft on this screen print was never completed in its entirety. The artist only built the tail with the propulsion mechanism, entitling the work ‘Model voor aandrijving van het Mensenkracht-Jetvliegtuig’ (‘Model for the Propulsion of the Manpowered Fanjet Aircraft’) (1972). In addition to the annotations and calculations beside the design, Panamarenko also added typed notes in English, which give the piece a more scientific feel.
FR - La sérigraphie ‘Manpowered Fanjet Aircraft’ montre un projet pour un jet actionné par la force humaine. Les avions de Panamarenko actionnés directement par l’homme peuvent être répartis en deux groupes: d’une part, les machines volantes équipées d’une hélice, d’autre part, celles équipées d’ailes inspirées des ailes d’insectes. Le jet sur cette sérigraphie n’a jamais été réalisé dans sa totalité. L’artiste construisit uniquement la queue avec le mécanisme de commande et il donna à cette oeuvre le titre de ‘Model voor aandrijving van het Mensenkracht-Jetvliegtuig’ (1972). Outre les annotations et les calculs sur le projet, Panamarenko ajouta aussi des notes en anglais, qui donnent à l’ensemble une impression plus scientifique.
Collectionnumber : 3142

Works Panamarenko


Become a Friend of S.M.A.K.
made by