Pi, Man According to Pi, History 097 Pi, Red, Yellow, Blue, History 228 Pi in Phi, Fugue pour les survivants XIII

Johan De Wilde


2007 - work in progress
mixed media
variabele afmetingen
2009 aankoop
NL - Dit is een sleutelwerk van De Wilde dat het fundamenteel open karakter van zijn oeuvre blootlegt. Het gaat om een eindeloos voort te zetten reeks tekeningen die begon met het oneindige getal ‘pi’ en een lange reeks cijfers na de komma. Elke nieuwe tekening bevat een nieuwe reeks cijfers na de komma. Wie de eerste tekening van deze reeks nooit heeft gezien, zal nooit iets zinnigs kunnen opmaken uit de opeenvolging van getallen op de daaropvolgende tekeningen. Als maker van deze ‘oneindige’ tekeningenreeks lijkt de kunstenaar wel een monnik die uit nederigheid en eerbied voor de schepping onbegrijpelijke boeken kopieert en verlucht.
ENG - This is a key work by De Wilde that exposes the fundamentally open nature of his oeuvre. It comprises an infinitely continuable series of drawings that began with the irrational number ‘pi’ and a long series of numbers after the comma. Each new drawing contains a different set of numbers after the comma. Unless you have seen the first work in this series, it is impossible to glean anything meaningful from the numerical sequences in the subsequent drawings. As the creator of an ‘infinite’ series of works on paper, the artist is akin to a monk who, out of humility and reverence for creation, copies and illuminates incomprehensible books.
FR - C’est une oeuvre-clé de De Wilde, qui révèle le caractère fondamentalement ouvert de son oeuvre. Il s’agit d’une série de dessins à poursuivre indéfiniment et qui débuta avec le chiffre infini ‘pi’ et une longue série de chiffres après la virgule. Chaque nouveau dessin contient une nouvelle série de chiffres après la virgule. Celui qui n’a jamais vu le premier dessin de cette série ne pourra jamais établir quelque chose de sensé à partir de la succession de chiffres sur les dessins suivants. En tant que réalisateur de cette série ‘infinie’ de dessins, l’artiste ressemble à un moine qui copie et enlumine des livres incompréhensibles par humilité et respect de la création.
Collectionnumber : 3626

Works Johan De Wilde


Become a Friend of S.M.A.K.
made by