Sans Titre, (Die ich Rahman...) Tagebuch1995
viltstift op polystyreen
h. 170 cm x b. 125 cm x d. 3.5 cm
1996 bruikleen Collectie Vlaamse Gemeenschap
Collectionnumber : 904
Become a Friend of S.M.A.K.
made by