Untitled

Tove Storch


2011
zijde, aluminium
h. 230 cm x b. 100 cm x d. 84 cm
2012 aankoop
NL –’Untitled’ is niet alleen illustratief voor Storchs spel met contrasten. De sculptuur getuigt ook van haar volgehouden poging om ons intensiever te doen kijken. Achter elkaar en ingesloten in een industriële metalen structuur zijn zachte, monochrome zijden doeken gespannen. Door te variëren met vorm en afmetingen ontstonden vele tinten waarvan de bijna schilderkunstige kleureffecten veranderen naarmate onze gezichtshoek wisselt. Storch nodigt ons uit om oog te hebben voor de subtiele kleurverschillen waarvan niet alleen haar werk maar ook de hele wereld is doordrongen.
ENG –’Untitled’ is not only illustrative of Storch's play on contrasts. The sculpture also testifies to her sustained attempt to make us look more closely. Soft, monochrome silk cloths are stretched sequentially and enclosed in an industrial metal structure. By varying shapes and dimensions many shades are created, whose almost painterly colour effects change as we alter the angle from which we view them. Storch invites us to discover the subtle colour differences that not only permeate her work but the world as a whole.
FR - ’Untitled’ n’illustre pas seulement le jeu de Storch avec les contrastes. La sculpture témoigne aussi de sa tentative persistante d’intensifier notre regard. Des toiles monochromes en soie sont tendues l’une derrière l’autre et enfermées dans une structure métallique industrielle. La variété dans la forme et les dimensions a donné naissance à de nombreuses teintes dont les effets de couleurs quasi picturaux changent en fonction de notre angle de vision. Storch nous invite à être attentif aux subtils changements de coloris qui imprègnent non seulement son oeuvre, mais le monde entier.
Collectionnumber : 4709

Works Tove Storch


Become a Friend of S.M.A.K.
made by