Bezoekersreglement

Titus Simoens juli2020 983

ALGEMENE VOORWAARDEN

AGB Kunsten & Design

Botermarkt 1
9000 Gent
BTW BE537.520.055

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen AGB Kunsten & Design en de gebruiker van het reservatiesysteem. Door het plaatsen van een bestelling bevestigt de gebruiker de voorwaarden te hebben gelezen en begrepen en gaat de gebruiker akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid. AGB Kunsten & Design heeft het recht de voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging en met onmiddellijke ingang op het moment van publicatie.

TIJDELIJK BEZOEKERSREGLEMENT S.M.A.K.

 • Dit tijdelijk bezoekersreglement is een aanvulling op het reguliere bezoekersreglement van het museum. De tijdelijkheid is gebonden aan de duur van de maatregelen die door de overheid getroffen worden omtrent COVID-19 die een impact hebben op het museumbezoek.
 • De regels in dit tijdelijk bezoekersreglement zijn dominant ten opzichte van de regels in het reguliere bezoekersreglement.

Artikel 1. Toegang tot het museum

 • De openingsuren kunnen afwijken ten opzichte van de reguliere openingsuren, deze tijdelijke openingsuren zullen steeds duidelijk terug te vinden zijn op de website van het museum, aan de ingang en de balie.

Artikel 2. Toegang tot de zalen

 • Er wordt een maximum aantal bezoekers bepaald dat gelijktijdig in de museumzalen aanwezig mag zijn. Om de museumzalen te bezoeken, dient men een toegangsbewijs aan te schaffen of te reserveren. Op we website van het museum is terug te vinden op welke verschillende wijzen dit kan. Door een toegangsbewijs aan te schaffen, verklaart de bezoeker tijdens het museumbezoek te voldoen aan alle COVID-19 maatregelen die op dat moment van kracht zijn.
 • Om de veiligheid van bezoekers en medewerkers te garanderen, zullen specifieke richtlijnen meegegeven worden bij het museumbezoek. Deze richtlijnen kunnen evolueren in functie van de maatregelen die door de overheid getroffen omtrent COVID-19. Deze richtlijnen zullen steeds terug te vinden zijn op de website van het museum en zullen zichtbaar opgesteld zijn aan de balie en op eventuele andere plaatsen in het museum. Door een toegangsbewijs aan te schaffen, verklaart de bezoeker zich akkoord met het naleven van deze richtlijnen tijdens het museumbezoek.
 • Indien deze richtlijnen niet duidelijk zijn voor de bezoeker, wordt deze geacht verduidelijking te vragen bij het museumpersoneel. Bij het niet-naleven van deze richtlijnen kan de toegang tot het museum ontzegd worden door de bevoegde diensten.
 • Het museum volgt strikt alle voorschriften die door de hogere en lokale overheden worden opgelegd of geadviseerd om mogelijke besmettingen met het coronavirus Covid-19 te vermijden. Alle mogelijke preventiemaatregelen worden hierbij genomen om de veiligheid van de bezoekers te garanderen. Aan de bezoekers wordt uitdrukkelijk gevraagd alle veiligheidsvoorschriften in acht te nemen en de aangegeven richtlijnen op te volgen. In geen geval kan het museum of zijn personeel aansprakelijk gesteld worden indien zich bij bezoekers, ondanks alle voorzorgen en genomen maatregelen, een besmetting zou voordoen.
 • Artikel 3 Inwerkingtreding en duurtijd

  Dit tijdelijk reglement treedt in werking op 18 mei 2020 en blijft geldig zolang de overheid maatregelen treft met betrekking tot COVID-19 die een impact hebben op het museumbezoek.

Prijzen en betaling

 • Alle prijzen worden vermeld in euro. Voor het aankopen van producten geldt steeds de prijs op het moment van bestelling. Het reductietarief voor groepen is geldig vanaf een aankoop van 15 tickets.
 • De bestelde artikelen dienen onmiddellijk betaald te worden. Volgende betalingswijzen worden aanvaard: bijvoorbeeld Bancontact, Mastercard, Visa, .... Een gebruiker die beschikt over een btw- of ondernemingsnummer kan, naast onmiddellijke betaling, ook kiezen om te betalen na ontvangst van een factuur.
 • De gebruiker ontvangt na betaling een e-ticket met unieke QR-code op het opgegeven e-mailadres. Het e-ticket is geldig voor de periode vermeld op het ticket en kan slechts 1 maal gebruikt worden. Tickets worden enkel in elektronische vorm aangeleverd. AGB Kunsten & Design is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van e-tickets.
 • Op de dag van het bezoek is controle op e-tickets mogelijk. De medewerkers van AGB Kunsten & Design hebben het recht een geldig en officieel (identiteits)bewijs op te vragen wanneer e-tickets met reductietarief aangekocht werden.
 • In geval van een reservering, waarbij pas betaald zal worden aan de balie, ontvangt de gebruiker een bevestiging van de reservatie. Op de dag van het bezoek begeeft de gebruiker zich met deze bevestiging naar de balie. Daar zal het verschuldigde bedrag betaald worden via één van de daar aangeboden betalingswijzen.
 • De gebruiker verbindt zich ertoe de correcte gegevens te verschaffen die nodig zijn tot het voltooien van de bestelling. De persoon die de aankoop doet wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets voor een derde bestemd zijn.
 • AGB Kunsten & Design heeft het recht de bestelling te weigeren of alsnog te annuleren indien er bewijzen of ernstige aanwijzingen zijn van fraude en/of achterstallige betalingen.

Groepsbezoek met gids

 • Een gids kan aangevraagd worden tot 10 werkdagen vóór de bezoekdatum. Het aantal deelnemers per gids is beperkt en kan verschillen per rondleiding en locatie. Het museum heeft het recht een groep te weigeren wanneer het maximum overschreden wordt.
 • Van zodra de aanvraag bevestigd wordt door BOEKjeBEZOEK, ontvangt de gebruiker een reservatiebevestiging via e-mail. De reservatie is nu bindend.
 • De gebruiker ontvangt een verzoek tot betaling na definitieve bevestiging door BOEKjeBEZOEK.
 • Annulatie- en wijzigingvoorwaarden.
  • Een e-ticket of reservatie kan niet meer gewijzigd, geruild of geannuleerd worden door de gebruiker. Na ontvangst van de e-tickets worden achteraf geen kortingen meer toegekend.
  • Een gids kan tot 10 werkdagen vóór het bezoek kosteloos geannuleerd worden. Bij annulatie binnen 10 werkdagen vóór de rondleiding wordt het volledige bedrag aangerekend.
  • Indien het museum omwille van overmacht het bezoek niet op het geplande moment kan laten plaatsvinden, zal het museum in eerste instantie op zoek gaan naar een geschikt alternatief moment voor het bezoek.
Become a Friend of S.M.A.K.
made by