The Aeromodeller

Panamarenko


ed. 40/75
1972
offsetlithografie en kleurpotlood op papier
h. 98.5 cm x b. 83 cm
1999 schenking
NL - ‘The Aeromodeller’ (1969-71), een van Panamarenko’s meest legendarische luchtschepen, bestaat net zoals zijn latere zeppelinprototypes uit drie delen: een ballonvormig drijflichaam, gemaakt van lange aan elkaar gekleefde stroken pvc; een constructie met propellers en motoren voor voortstuwing en besturing; en een gondel, opgevat als ‘woonruimte’, vervaardigd uit een buigzame in het zilver gespoten rietsoort. De naam van het luchtschip ontleende Panamarenko aan een Engels tijdschrift voor modelbouwers en maakte hij officieel met de toevoeging 00-1PL (‘00’ voor de wettelijke identificatie van Belgische vliegtuigen, en ‘1PL’ voor ‘1ste Panamarenko Luchtschip’). Verschillende testvluchten mislukten, als ze al niet werden verboden. In 1972 werd de ontzagwekkende ‘Aeromodeller’ geëxposeerd op Documenta 5 in Kassel, de tentoonstelling die Panamarenko definitief op de kaart zette van de internationale hedendaagse kunst. Deze lithografie werd in 1972 uitgegeven door Galerie Seriaal in Amsterdam en is gebaseerd op een tekening met dezelfde titel uit hetzelfde jaar. Dit exemplaar werd door de kunstenaar verder bewerkt met koffie en rood potlood. Naast schetsen en berekeningen gerelateerd aan ‘The Aeromodeller’ zijn er bovenaan ook voorstudies te zien van het werk ‘Delta-Mensenkracht-Vliegtuig’ (1972), een deltavlieger die wordt aangedreven door mensenkracht in plaats van door een motor.
ENG - ‘The Aeromodeller’ (1969-71), one of Panamarenko’s most legendary airships, comprises three parts, just like his later prototypes: a balloon-shaped floating chamber, fashioned from long strips of PVC that are glued together; a construction with propellers and engines for propulsion and steering; and a gondola, conceived as a ‘living room’, fashioned from a flexible variety of reed that has been sprayed in silver. Panamarenko derived the name of the airship from an English magazine for model makers, and made it official by adding 00-1PL (‘00’ for the scientific identification of Belgian aircraft, and ‘1PL’ for ‘1ste Panamarenko Luchtschip’ (‘1st Panamarenko Airship’). A number of test flights failed, while some were banned. In 1972, the awe-inspiring ‘Aeromodeller’ was exhibited at Documenta 5 in Kassel, the exhibition that definitively put Panamarenko on the international contemporary art map. This lithograph was published in 1972 by Galerie Seriaal in Amsterdam and is based on a drawing of the same title from the same year. This example was worked up further by the artist using coffee and red pencil. As well as sketches and calculations related to ‘The Aeromodeller’, the top section contains preparatory studies for the work ‘Delta-Mensenkracht-Vliegtuig’ (‘Human-Powered-Paraglider’) (1972), a paraglider propelled by human power instead of an engine.
FR - ‘The Aeromodeller’ (1969-71), un des dirigeables les plus légendaires de Panamarenko, se compose de trois parties, à l’instar de ses prototypes ultérieurs de zeppelins: un corps flottant en forme de ballon, réalisé avec de longues bandes en pvc collées l’une à l’autre; une construction composée d’hélices et de moteurs pour la propulsion et la conduite; et une gondole, conçue comme un ‘espace de vie’, fabriquée dans une espèce de roseau flexible pulvérisé en argent. Panamarenko a emprunté le nom du dirigeable à une revue anglaise pour modelistes et il l’officialisa en y ajoutant 00-1PL (‘00’ pour l’identification légale des avions belges, et ‘1PL’ pour ‘1ste Panamarenko Luchtschip’). Plusieurs tests de vol ont échoué, quand ils n’étaient pas interdits. En 1972, l’imposant ‘Aeromodeller’ a été exposé à Documenta 5 à Kassel, l’exposition qui fit connaître Panamarenko de manière définitive sur la scène de l’art contemporain international. Cette lithographie fut éditée en 1972 par Galerie Seriaal à Amsterdam et est basée sur un dessin de la même année et portant le même titre. Cet exemplaire a ensuite été façonné par l’artiste avec du café et un crayon rouge. Outre les esquisses et les calculs liés à ‘The Aeromodeller’, on peut également voir en haut des études préliminaires de l’oeuvre ‘Delta-Mensenkracht-Vliegtuig’ (1972), deltaplane actionné par la force humaine à la place d’un moteur.
Collectionnumber : 1056

Oeuvres Panamarenko


Devenez un Ami du S.M.A.K.
made by