Meikever

Panamarenko


1975
mixed media
(meikever) h. 30 cm x b. 49 cm x d. 39 cm, (koffer) h. 18 cm x b. 38 cm x d. 38 cm, (vitrine) h. 50 cm x b. 105 cm x d. 80 cm, (sokkel) h. 80 cm x b. 105 cm x d. 90 cm
1989 bruikleen Collectie Vlaamse Gemeenschap
NL - Panamarenko’s ‘Meikever’ uit 1975 heeft een kleinere voorganger uit 1968, die perfect aansluit bij de poëtische objecten van die tijd. Het is naar aanleiding van de artistieke circusvoorstelling Salto Arte, ten voordele van het linkse blad Pour, dat Panamarenko in 1975 in Brussel zijn grote ‘Meikever’ demonstreert. De ‘Meikever’ die onder zijn met rode sterren bezette witte dekvleugels een liggende propeller draagt, is met een elektrisch snoer verbonden met een batterij die verborgen zit in wat ooit het opbergkistje van een schrijfmachine was. Op het koffertje kleeft een collage waarop een Chinese ‘tovenaar’ de meikever zijn kunstje laat uitvoeren. De afbeelding parafraseert Panamarenko’s performance op Salto Arte. Het is evenwel alleen maar tijdens de circusvoorstelling van 23 mei 1975 dat de ‘Meikever’ vliegt. Het snoer tussen het insect en de batterij blijkt te kort om met succes een veilige vlucht uit te voeren. Wie herinnert zich nog hoe kinderen meikevers aan een garentouwtje gecontroleerd lieten opvliegen? ‘Meikever’ beantwoordt qua geest volledig aan de vroege objecten van Panamarenko en gaat ongetwijfeld terug op de fascinatie die de kunstenaar als kind opdeed voor vliegende fauna. In vele latere werken, grote en kleine, laat Panamarenko zich op de typische mechanismen van de insectenvlucht en hun vleugelslag inspireren om tot eigenzinnige vlieg-tuigen te komen.
ENG - Panamarenko’s 1975 work ‘Meikever’ (cockchafer) has a smaller predecessor from 1968, which chimes perfectly with the poetic objectives of that era. The artist demonstrated his larger ‘Meikever’ in 1975 during an artistic circus performance entitled ‘Salto Arte’, which was in aid of the left-wing magazine Pour. Sporting a horizontal propeller fastened beneath its white wing cases adorned with red stars, the ‘Meikever’ is connected by an electric cable to a battery hidden in an old typewriter case. Affixed to the latter is a collage showing a Chinese ‘magician’ allowing the cockchafer to perform its trick. It is an image that paraphrases Panamarenko’s performance at Salto Arte. The only time that the ‘Meikever’ flew, however, was during the circus performance of 23 May 1975. The cable between the insect and the battery proved too short to complete a safe flight. Who can still recall the way in which children made cockchafers perform controlled flights whilst secured to a piece of twine? In spirit, ‘Meikever’ fully corresponds with Panamarenko’s early objects, and it undoubtedly harks back to the artist’s childhood fascination with flying fauna. In many later works, both large and small, Panamarenko drew inspiration from the typical mechanisms of an insect’s flight, and their beating wings inspired him to create idiosyncratic aircraft.
FR - Le ‘Meikever’ (hanneton) de 1975 de Panamarenko a un plus petit prédécesseur en 1968, qui correspond parfaitement aux objets poétiques de cette époque. C’est à l’occasion de la présentation du cirque artistique Salto Arte, au bénéfice du journal de gauche Pour, que Panamarenko a présenté son grand ‘Meikever’ en 1975 à Bruxelles. Le ‘Meikever’ qui porte une hélice couchée sous ses ailes blanches déployées couvertes d’étoiles rouges, est relié par un câble électrique à une batterie cachée dans ce qui fut dans le temps le coffre de rangement d’une machine à écrire. Un collage sur lequel un ‘magicien’ chinois fait exécuter son petit tour à l’hanneton est collé sur le coffret. La reproduction paraphrase la performance de Panamarenko sur Salto Arte. Cependant, le ‘Meikever’ ne vole que lors de la représentation du cirque du 23 mai 1975. Le câble qui relie l’insecte et la batterie semble trop court pour effectuer un vol réussi en toute sécurité. Qui se rappelle encore que les enfants faisaient s’envoler des hannetons fixés à une cordelette? L’esprit de ‘Meikever’ répond totalement aux anciens objets de Panamarenko et renvoie incontestablement à la fascination que l’artiste éprouvait comme enfant pour la faune volante. Dans des oeuvres nettement plus tardives, grandes et petites, Panamarenko trouve de l’inspiration dans les mécanismes typiques du vol des insectes pour aboutir à des engins de vol spécifiques.
Collectionnumber : 1060

Oeuvres Panamarenko


Devenez un Ami du S.M.A.K.
made by