Wege

Lois Weinberger


2005
muurschildering
variabele afmetingen
2014 schenking
NL – ‘Wege’ (wegen) houdt het midden tussen een wegenkaart en een plantaardig motief. Weinberger gebruikt sporen uit de natuur als patronen. Ze worden motieven in zijn tekeningen, sculpturen en architecturale concepten. De natuurlijke vormen verbeelden voortdurende groei. Planten zijn symbolen van dynamiek en verandering. Ze laten zich niet beknotten door grenzen maar zoeken hun eigen weg. Die organische groei verbeeldt Weinbergers verzet tegen een strakke, rationele invulling van onze omgeving en maatschappij.
ENG – 'Wege' (roads) is a mixture of a road map and a vegetable motif. Weinberger uses vestiges of nature as patterns. They become motifs in his drawings, sculptures and architectural concepts. The natural forms represent continuous growth. Plants are symbols of dynamism and change. They do not allow themselves to be restricted by borders, but seek out their own way. This organic growth represents Weinberger's resistance to a tight, rational interpretation of our environment and society.
FR - ‘Wege’ (chemin) est un compromis entre une carte routière et un motif végétal. Weinberger prend des traces provenant de la nature comme modèles. Elles se transforment en motifs dans ses dessins, ses sculptures et ses concepts architecturaux. Les formes naturelles représentent une croissance permanente. Les plantes symbolisent la dynamique et le changement. Elles ne se laissent pas entraver par des frontières, mais cherchent leur propre chemin. Cette croissance organique représente la résistance de Weinberger à une interprétation rigide et rationnelle de notre environnement et de notre société.
Collectionnumber : 5982

Oeuvres Lois Weinberger


Devenez un Ami du S.M.A.K.
made by