Lost Wax

Kris Martin


2013
brons
h. 28.5 cm x b. 48.5 cm x d. 4 cm
2014 schenking
NL - ‘Lost Wax’ gaat over tijdsverloop, een thema dat een rode draad vormt in Martins werk. Zoals de titel aangeeft, is de sculptuur ontstaan volgens de verloren-was-techniek. Deze methode wordt al eeuwenlang door kunstenaars gebruikt om onder meer bronzen beelden te gieten. Met ‘Lost Wax’ geeft Martin een bestendige, duurzame vorm aan een honingraam in verval. Door deze fragiele, organische structuur met een van nature beperkte levensduur in messing te vereeuwigen, roept de kunstenaar de vergankelijkheid symbolisch een halt toe.
ENG - ‘Lost Wax’ is about the passing of time, a topic that forms a thread running through Martin’s work. As the title indicates, the sculpture was made using the lost wax method. Artists have employed this method for centuries to cast sculptures in bronze and other metals. In ‘Lost Wax’, Kris Martin gives permanent, lasting form to a decaying honeycomb frame. By immortalising in brass this fragile organic structure which by nature has a limited lifespan, the artist symbolically brings an end to transience.
FR - ‘Lost Wax’ traite le temps qui s’écoule, un thème qui constitue un fil rouge dans l’œuvre de Martin. Comme l’indique le titre, la sculpture est le produit de la technique de la cire perdue. Cette méthode est utilisée depuis des siècles déjà par les artistes, entre autres pour couler des sculptures en bronze. Avec ‘Lost Wax’, Martin donne une forme permanente, durable à un cadre de miel en voie de délabrement. En immortalisant dans le laiton cette structure fragile et organique dont la durée de vie est limitée par sa nature, l’artiste met symboliquement un terme à la fugacité.
Collectionnumber : 5128

Works Kris Martin


Become a Friend of S.M.A.K.
made by