Picasso's Guernica in the Style of Jackson Pollock

Art & Language


1980
olieverf op papier
h. 356.5cm x b. 780cm
1980 aankoop
NL – “We vroegen ons af of we de zwaar beladen historische dimensie van Picasso’s ‘Guernica’ konden vertalen in een schilderij à la Pollock, in het bijzonder in Pollocks befaamde Düsseldorf zwart-witstijl.” Dit schilderij is het eerste kunstwerk in hun oeuvre dat de kunstenaarsgroep wel degelijk als een schilderij beschouwde. Het is niet – zoals vroegere werken – samengesteld uit kleurenfotokopieën, maar zoals Jackson Pollocks ‘drippings’ (Engels voor ‘druppelen’) handmatig met olieverf gerealiseerd. De ‘Guernica’ van Art & Language ziet eruit als de abstract expressionistische schilderijen van Pollock, maar volgt de compositie van Picasso’s figuratieve oorspronkelijke versie nauwgezet. Dit werk werpt een reeks pertinente vragen op. Hoe correct of bedrieglijk zijn de betekenissen die we aan een bepaalde stijl toekennen? Waarin verschilt de status van een origineel kunstwerk en een reproductie ervan? Hoe belangrijk is persoonlijke expressie en de hand van de kunstenaar voor een kunstwerk? En hoe individueel is het handschrift van een kunstenaar?
ENG – “We wondered whether we could transpose the highly-charged historical dimension of Picasso’s ‘Guernica’ into a painting in the Pollock style, specifically his renowned black and white Düsseldorf style”. This painting was the first artwork in their oeuvre that they actually considered to be a painting. Unlike earlier works it is not composed of colour photocopies, but, like Jackson Pollock’s ‘drippings’, is done by hand using oil paint. The Art & Language version of ‘Guernica’ looks like Pollock’s abstract expressionist paintings, but sticks closely to the composition of Picasso’s original figurative version. This work raises a series of pertinent questions. How accurate or misleading are the meanings we attach to a particular style? What is the difference between an original artwork and a reproduction of it? How important to an artwork are personal expression and the hand of the artist? And how individual is an artist’s personal style?
FR - “Nous nous sommes demandé si nous pouvions traduire la dimension historique fortement chargée de ‘Guernica’ de Picasso dans une peinture à la Pollock, et plus particulièrement dans le célèbre style noir et blanc Düsseldorf de Pollock”. Cette peinture est la première œuvre d’art de leur production que le groupe d’artistes considérait bien comme une peinture. Elle n’est pas composée, comme des œuvres antérieures, de photocopies colorées, mais réalisée à la main avec de la peinture à l’huile, comme les ‘drippings’ de Jackson Pollock (la ‘méthode des gouttes’). L’œuvre ‘Guernica de Picasso dans le Style de Jackson Pollock’ de Art & Language ressemble aux peintures expressionnistes abstraites de Pollock, mais suit précisément la composition de la version figurative d’origine de Picasso. Cette œuvre pose une série de questions pertinentes. À quel point des significations sont-elles correctes ou trompeuses telles que nous les accordons à un style particulier? Ce qui rend le statut d'une œuvre d'art originale et sa reproduction différent? Quelle est l’importance de l’expression personnelle et de la main de l’artiste pour une œuvre d’art? À quel point l’écriture d’un artiste est-elle individuelle?
Collectionnumber : 1684

Works Art & Language


Become a Friend of S.M.A.K.
made by