Dirk Braeckman

Dirk Braeckman A D F V N 1 03

ed. 3/3
2003
gelatinefoto gemonteerd op aluminium
h. 180cm x b. 120cm
2004 aankoop

NL – Aan de basis van het werk van Dirk Braeckman ligt een onderzoek naar het medium fotografie en dan vooral naar het ambigue karakter van de foto als venster op de werkelijkheid. Braeckman haalt het materiaal uit zijn nabije omgeving, maar ensceneert niet. Zijn opnames ontstaan vanuit een innerlijke noodzaak en een momentane, persoonlijke ervaring. Zijn vroege werk bestaat hoofdzakelijk uit portretten en zelfportretten, waarbij de blik van de protagonist zowel ondefinieerbaar als beklijvend is.

ENG – Research into the photographic medium underpins the work of Dirk Braeckman, his primary interest being the ambiguous nature of the photograph as a window on reality. Braeckman utilises material from his immediate environment, but does not stage his shots. His recordings arise from an inner need and a momentary, personal experience. His early work mainly consists of portraits and self-portraits, in which the gaze of the protagonist is both indefinable and captivating.

FR – À la base de l’œuvre de Dirk Braeckman se trouve une étude sur le médium qu’est la photographie, envisagée surtout par rapport au caractère ambigu de la photo en tant que fenêtre sur la réalité. Braeckman extrait le matériel de son environnement proche, mais ne le met pas en scène. Ses prises de vue proviennent plutôt d’une nécessité intérieure et d’une expérience personnelle momentanée. Son œuvre ancienne se compose surtout de portraits et d’autoportraits dans lesquels le regard des protagonistes est tout à la fois indéfinissable et marque l’esprit.

Become a Friend of S.M.A.K.
made by