Go Home

Henk Visch


1986
textiel, goudverf, metaal
h. 210 cm x b. 200 cm x d. 180 cm
2009 aankoop
NL - In veel werken van Visch is de mens manifest aanwezig. Bij ‘Go Home’ (1986) ontbreekt de mens. De sculptuur verbeeldt een beschadigd huis dat uit een onregelmatig geraamte bestaat. Het heeft geen wanden die beschutten en het dak is niet bedekt. Op de structuur zijn vodden aangebracht. Toch is het geheel goudkleurig. Armoede en rijkdom lijken samen te komen in dit werk dat een tegenstelling suggereert tussen de degelijkheid van een thuis en de fragiliteit van dit beeld. De oorsprong van ‘Go Home’ ligt in een reis die Visch maakte om de fresco’s van de Italiaanse meesters te zien. Naast de ‘Madonna della Misericordia’ van Piero della Francesca, die van haar cape een tent maakt waaronder mannen en vrouwen een veilig onderkomen vinden, gaat dit werk ook terug op een reisherinnering van de kunstenaar aan een vrouw achter een marktkraam vol kleurige stoffen. In de zin dat dit beeld is geïnspireerd op een onbestaande plek uit een schilderij en een herinnering, kan het worden gezien als een ‘non-plaats’.
ENG - In many of Visch’s works, human beings are manifestly present. Yet they are absent in ‘Go Home’ (1986). The sculpture depicts a damaged house comprised of an irregular frame. It has no sheltering walls, the roof is open, and rags have been affixed to the structure. Nevertheless the whole piece is coloured gold. Poverty and wealth seem to come together in this work, which suggests a contradiction between the solidity of a home and the fragility of this sculpture. The origins of ‘Go Home’ lie in a trip that Visch made to see the frescoes of the Italian masters. This work can be traced back both to the ‘Madonna della Misericordia’ by Piero della Francesca, who creates a tent from her cape beneath which men and women can shelter safely; and to a memory from his travels, namely of a woman behind a market stall filled with colourful fabrics. In the sense that this sculpture has been inspired by a non-existent place from a painting and a memory, it can be seen as a ‘non-place’.
FR - La présence de l’homme est manifeste dans de nombreuses œuvres de Visch. Dans ‘Go Home’ (1986) l’homme est absent. La sculpture représente une maison endommagée qui se compose d’une ossature irrégulière. Elle est dépourvue de murs protecteurs et le toit n’est pas couvert. Des chiffons ont été disposés sur la structure. Cependant, l’ensemble est doré. La pauvreté et la richesse semblent se réunir dans cette œuvre qui suggère une opposition entre la solidité d’un chez-soi et la fragilité de cette création. L’origine de ‘Go Home’ se trouve dans un voyage entrepris par Visch pour voir les fresques des maîtres italiens. Outre la ‘Madonna della Misericordia’ de Piero della Francesca, qui transforme sa cape en tente sous laquelle des hommes et des femmes trouvent un abri sûr, cette œuvre remonte aussi à un souvenir de voyage de l’artiste à une femme derrière un étal de marché plein de tissus colorés. Cette sculpture peut être vue comme un ‘non-lieu’ au sens où elle est inspirée d’un lieu inexistant provenant d’une peinture et d’un souvenir.
Collectionnumber : 3698

Works Henk Visch


Become a Friend of S.M.A.K.
made by