Nina Canell & Robin Watkins I Reflexologies

21.Sep.19 tot 22.Sep.19
Nina

Naar aanleiding van het verschijnen van de publicatie ‘Reflexologies’, gaan wij met kunstenaars Nina Canell en Robin Watkins in gesprek over het thuisbrengen van werk, installaties en tentoonstelling in boekvorm.

Nina Canell maakte de afgelopen vijf jaar solotentoonstellingen voor diverse musea en instituten, waaronder ook ‘Energy Budget’ (2018) voor S.M.A.K. In de recente publicatie Reflexologies (2019) brengt zij deze projecten samen in een omzichtig gedocumenteerd boek. Beelden van de tentoonstellingen krijgen in de publicatie een losse chronologische volgorde zodat parallellen en onderlinge relaties tussen de verschillende installaties en sculpturen zichtbaar worden. In de essays van Martin Herbert, Jennifer Teets en Robin Watkins worden een aantal specifiek tijds-, proces- en materiaalgebonden kwaliteiten van het werk aangeraakt. Reflexologies is een uitgave van Sternberg Press in samenwerking met Le Crédac, Kunstmuseum St. Gallen en S.M.A.K. Robin Watkins gaf het boek vorm.

De praktijk van de Zweedse kunstenaar Nina Canell (°1979, Växjö) steunt op het onderzoek van materialen en toevallige omstandigheden. Sculptuur is voor haar een ruim begrip dat ook de ruimte omvat en de tijdsduur waarin de objecten worden getoond. De omgeving bepaalt de temperatuur, atmosfeer en transformatie van de objecten net zoals zij op hun beurt vormgeven aan wat hen omringt.

Nina Canell werkt sinds lange tijd en regelmatig samen met kunstenaar Robin Watkins (°1980, Stockholm). In nauw overleg maken zij geluidsinstallaties, performances, filmprojecten, tentoonstellingen en boeken. Watkins schrijft ook teksten bij het werk van Canell.

Praktische informatie

Alle activiteiten
Word Vriend van S.M.A.K.
made by