Over de restauratie van ‘Le Pense Bête’ van Marcel Broodthaers

21.Sep.19 tot 22.Sep.19
Pense

Restaurator Frederika Huys en onderzoeker Joris D’hooghe bespreken de verschillende aspecten van de restauratie van ‘Le Pense Bête’ van Marcel Broodthaers.  

‘Le Pense Bête’ van Marcel Broodthaers uit 1964 werd in 2006 door de Vlaamse Gemeenschap aangekocht en in langdurige bruikleen aan de collectie van het S.M.A.K. geschonken. Bij aankoop verkeerde het werk echter in relatief slechte staat en onderging het een grondige restauratie door het toenmalige hoofd conservatie en restaurator van het S.M.A.K. Frederika Huys*.

In het gesprek tussen Frederika Huys en Joris D’hooghe** worden de verschillende aspecten van de restauratie van ‘Le Pense Bête’ afgetoetst aan de kunsthistorische en inhoudelijke waarde binnen het oeuvre van de kunstenaar.

‘Le Pense Bête’ wordt algemeen beschouwd als één van de belangrijkste werken in het gehele oeuvre van Marcel Broodthaers omdat het het startpunt markeert waarop Broodthaers zijn dichterschap opgeeft en besluit om beeldend kunstenaar te worden. Het is Broodthaers’ eerste werk als (conceptueel) beeldend kunstenaar, en bevat een aantal kopieën van zijn (slecht verkopende) dichtbundel ‘Le Pense Bête’, die hij in plaaster vatte waardoor ze als dusdanig onleesbaar werden en het statuut van een hedendaags beeldhouwwerk verkregen.

Praktische informatie

* Frederika Huys (°1973) is eigenaar en senior conservator bij The Protocol Room, een studio gespecialiseerd in de conservatie en restauratie van hedendaagse kunst, opgericht in 2010. Ze begon haar carrière in 1997 met het onderzoeksproject ‘Conservation and restauration of Contemporary Artworks in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap. Vanaf 1998 tot 2010 was ze hoofd conservatie van het S.M.A.K.

** Joris D’hooghe (°1982) is gastprofessor aan de Vrije Universiteit Brussel waar hij een doctoraat schreef over het oeuvre van Marcel Broodthaers. Als kunstcriticus publiceert hij o.a. voor rekto:verso en Ons Erfdeel. Hij werkte mee aan de catalogus ‘Carte du monde poétique. Films, works and documents of Marcel Broodthaers’, gepubliceerd door de Herbert Foundation in 2015.

Alle activiteiten
Word Vriend van S.M.A.K.
made by