Rondetafelgesprek: 'De kunstcollectie en haar territorium'

6.Sep.15
GEYS

Op zondag 6 september organiseert CAHF in samenwerking met S.M.A.K. een rondetafelgesprek: 'De kunstcollectie en haar territorium'.

'De kunstcollectie en haar territorium'
Met Ann Demeester, Manfred Sellink, Els Silvrants-Barclay, Jos Van Rillaer en moderator Koen Brams


Ter afsluiting van de solotentoonstelling van Jef Geys organiseert CAHF (samenwerkingsverband waarvan S.M.A.K., M HKA, Mu.ZEE en Middelheimmuseum deel uitmaken) in S.M.A.K. een rondetafelgesprek over de publieke hedendaagse kunstcollecties in Vlaanderen en hun onderlinge verhoudingen. Wat is een zinvol erfgoedmodel voor Vlaanderen als een gedeeld territorium van kleine, ensemblematige, regionaal verankerde collecties, in publieke musea met een jonge institutionele geschiedenis? Hoe en voor wie moeten deze musea verzamelen? Wat is de link tussen een museum en zijn collectie? In welke schaal moeten we denken, zowel fysiek als mentaal? Welke verbindingen en vormen van samenwerking zijn zinvol? Hoe het lokale met het internationale verbinden?

We initiëren dit gesprek niet toevallig op een moment dat de minister de start van een nieuw erfgoeddecreet aankondigt en de discussie over de toekomst van het Vlaamse erfgoedveld in het algemeen, en de activering van zijn hedendaagse musea in het bijzonder, volop aan de gang is.

Koen Brams modereert een gesprek tussen beleidsmakers, museumdirecteuren en kunstwerkers die de musea de afgelopen jaren vanuit belendende sectoren nauw hebben gevolgd. Manfred Sellink is als directeur van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen ook éen van de drijvende krachten achter de Vlaamse Kunstcollectie, het samenwerkingsverband van drie Vlaamse kunsthistorische musea: MSK, KMSKA en de Musea Brugge. Ann Demeester bouwde, na een passage in S.M.A.K., een carrière uit in Nederland. Momenteel werkt zij, als directeur van het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem, opnieuw met een collectie. Jos Van Rillaer gaf als directeur van het Agentschap Kunsten en Erfgoed jarenlang mee vorm aan het Vlaamse museum- en erfgoedbeleid. Els Silvrants-Barclay coördineert sinds 2012 het CAHF dat de samenwerking tussen zijn partnermusea faciliteert en de dialoog over het hoe en waarom van hun hedendaags collectiebeleid bevordert.

Praktisch

  • zondag 6 september 2015
  • 14u00 – 15u30
  • S.M.A.K., auditorium

Diezelfde dag vindt ook nog de performance 'Soft Terrors' van Marthe Ramm Fortun plaats en opent het kabinet met werk van de Ierse kunstenaar Brian O’Doherty.


GA NAAR HET FACEBOOK EVENT

Alle activiteiten
Word Vriend van S.M.A.K.
made by