The Mobile and Temporary Studio for Research and Production (M.T.S.R.P.)

10.Dec.15
Geirlandt brams

Open call voor een nieuw onderzoek over de geschiedenis van de Vereniging van het Museum van Hedendaagse Kunst tussen 1957 en 1960.

The Mobile and Temporary Studio for Research and Production is een mobiel, tijdelijk en multidisciplinair platform voor onderzoek en productie, gecoördineerd door Koen Brams. Op basis van een nauwkeurig omschreven onderzoeksonderwerp wordt een groep van 12 tot 15 master-studenten of personen met een gelijkwaardig onderwijs- en onderzoeksniveau samengesteld.

Twee projecten

Het eerste project van de Studio betrof het alternatieve kunstcentrum A 37 90 89 (1969-1970) en werd mogelijk gemaakt door Extra City Kunsthal (Antwerpen). Meer informatie vind je via deze link.

Het tweede project van de Studio - uitgevoerd in S.M.A.K. - handelt over de geschiedenis van de Vereniging van het Museum van Hedendaagse Kunst tussen 1957 en 1960. Het betreft een pilootproject in functie van een langdurig onderzoek over de geschiedenis van de (Vereniging voor een) Museum van Hedendaagse Kunst.

Tot en met december 2016 vinden tweewekelijkse bijeenkomsten van de Studio plaats: interviews, onderzoekstrips, groepsbijeenkomsten, individuele bijeenkomsten, lezingen/presentaties,… Over de voortgang van het project wordt een blog (of een website) opgestart.

In eerste instantie wordt onderzoek verricht naar de stichting van de Vereniging onder impuls van de advocaat Karel Geirlandt. Tevens worden de activiteiten van de Vereniging tussen 1957 en 1960 onder de loep genomen. Zowel de beleidsteksten, het programma (tentoonstellingen, lezingen en andere activiteiten) en de verworven kunstwerken komen aan bod. Tot slot wordt niet alleen stilgestaan bij de belangrijkste doelstelling van de Vereniging - de oprichting van een Museum van Hedendaagse Kunst, het latere S.M.A.K. - maar ook bij de rol van de Vereniging bij de ontwikkeling van het artistieke landschap in België en Europa tussen 1957 en 1960.

Open call

Kandidaten om deel te nemen aan dit onderzoeksproject dienen een cv en een brief met een motivatie te richten aan Koen Brams, de coördinator van de Studio: koen.brams@skynet.be. De kandidaten krijgen een ontvangsbevestiging van hun aanmelding en een overzicht van de verdere procedure.

Alle activiteiten
Word Vriend van S.M.A.K.
made by