Craigie Horsfieldgeboortejaar en -plaats: 1949, Cambridge, Groot-Brittannië

Craigie Horsfield is een van de belangrijkste kunstenaars-fotografen, wier conceptuele en technische innovaties van cruciaal belang waren om het medium fotografie in de jaren 1980 te herpositioneren tot een volwaardige hedendaagse kunstvorm.
Horsfield fotografeert mensen en plaatsen die hem nabij zijn. Zijn foto’s van personen, kamers en verlaten straten zijn steevast somber van toon door de overwegend loodgrijze tinten en dramatisch door het spaarzame licht. Ze ademen een voorkeur voor klassieke en evenwichtige compositie, voor eenvoud en helderheid, en voor het narratieve en het cinematografische. Horsfield isoleert zijn motieven radicaal, plaatst ze bij voorkeur centraal en frontaal in het beeldkader, en beschouwt elke foto als het resultaat van een volstrekt specifieke ervaring, zowel bij het fotograferen als bij het afdrukken ervan. Mede om deze reden liggen er dikwijls verschillende jaren tussen het ontstaan van zijn foto’s en hun uiteindelijke resultaat, en bestaat er steeds slechts één afdruk van elk exemplaar. Het realiseren van zo’n afdruk die aan Horsfields strenge eisen van specificiteit en individualiteit voldoet, vergt een totale controle over het technische ontstaansproces, waarbij hij nauwgezet alle aspecten van licht, toon, tint, contrast, formaat en papierkeuze afweegt en afstemt op de specifieke ‘identiteit’ van elk beeld.
Voor hem is de realiteit inherent niet neutraal te vatten en is de traditionele oppositie tussen feit en fictie niet langer bepalend. De werkelijkheid is steeds individueel en subjectief, en vereist dus steeds weer een specifieke fotografische aanpak, aangepast aan elk beeld. Hij zet het medium fotografie als kunstenaar in en maakt het afhankelijk van de specifieke noden van elke realiteitssituatie. Deze nadruk op het individuele, het afzonderlijke en het enkelvoudige maakt de fotografie van Horsfield onmiskenbaar empathisch en is voor de kunstenaar net de ultieme voorwaarde voor zijn bredere maatschappelijke visie, namelijk alomvattende herkenning, solidariteit en samenhorigheid.

Word Vriend van S.M.A.K.
made by