Kris Martingeboortejaar en -plaats: 1972, Kortrijk, België verblijfplaats: Gent, België

Kris Martin studeerde architectuur en maakte rond 2000 de overstap naar de beeldende kunsten. Zijn intussen internationaal opgemerkte artistieke oeuvre manifesteert zich in verschillende media: o.a. sculptuur, installatie, tekening, collage, fotografie en performance. Martins werken bezitten vaak een speels element of subtiele humor en verwijzen naar de conceptuele kunst, de oudere kunstgeschiedenis en haar religieuze wortels. Niet zelden zijn ze gericht op de fysieke eigenschappen van materialen.


Kunstwerken Kris MartinTentoonstellingen


Word Vriend van S.M.A.K.
made by