Yishai Jusidmangeboortejaar en -plaats: 1963, Mexico-Stad, Mexico
Centraal in het werk van Jusidman staat de vraag hoe het ongrijpbare spel van onze spiegelende interactie met de werkelijkheid de ontwikkeling van de schilderkunst stuurt. De stilistische en retorische middelen die Jusidman hanteert om zijn thema’s optimaal af te beelden, worden gedicteerd door het doel dat de kunstenaar vooropstelt: een totale, organische ervaring van het werk bieden aan het publiek. Het kunstwerk speelt daarbij de rol van een spiegel die de werkelijkheid letterlijk en metaforisch vervormt: de spiegel verhult, versterkt, biedt een nieuwe context. Daarbij kunnen figuratieve, abstracte en concrete (re)presentaties naast elkaar bestaan, wat impliceert dat vorm, inhoud en medium op een suggestieve manier vermengd worden. Door letterlijk schilderijen van andere schilders in zijn werk op te nemen slaagt Jusidman erin zijn werken te laten opgaan in de traditie van de westerse schilderkunst. In Working Painters bepalen de schilderijen van andere schilders zelfs het functioneren van de gehele reeks. Voor de levensgrote portretten van deze reeks fotografeerde Jusidman een aantal collega’s aan het werk in hun atelier, precies op het ogenblik dat ze met hun palet en penseel in de aanslag een stap achteruit zetten om het doek beter te kunnen overschouwen. Jusidman noemt dit “the moment when the painter’s attention alternates between contemplation, self-criticism and imagining what might be painterly possible.” Kunst is vandaag de dag gebaseerd op een brede benadering. De kunst heeft de zekerheden van het modernisme achter zich gelaten en begeeft zich op het onzekere raakvlak van het artificiële en het leven, van concept en waarneming, van technologische afstandelijkheid en met een aura omgeven ambachtelijkheid. Om rond deze klippen te navigeren en werken te maken die niet louter slimmigheden zijn, maar zin en betekenis verlenen aan ons leven, moet de kunstenaar beschikken over een bijzondere intellectuele scherpzinnigheid en artistiek talent. Zoals mutatis mutandis toont, is Yishai Jusidman voldoende toegerust om die uitdaging aan te gaan.

Kunstwerken Yishai Jusidman


Word Vriend van S.M.A.K.
made by