Now (Working Title)

Michael Dean


2015
mixed media
variabele afmetingen
2015 bruikleen privé-collectie
NL - Het boek in ‘Now (working title)’ verwijst rechtstreeks naar taal. Maar de andere elementen van deze installatie – een abstracte betonsculptuur, een leeg kader en een ingelijste fotocollage – laten zich moeilijker als vormen van taal identificeren. Dit ensemble blijft dan ook onleesbaar voor ons, kijkers. Precies dit gegeven intrigeert de kunstenaar. Het is er hem niet om te doen om rechtstreeks betekenis mee te geven of om een boodschap over te dragen. Wel wil hij prangende, artistiek en filosofisch gekleurde vragen formuleren zoals: Hoe kan je taal vormgeven in abstracte ruimtelijke objecten? Of: Hoe leest en interpreteert de kijker dit soort beelden zonder herkenbare letters of symbolen?
ENG - The book in ‘Now (working title)’ makes direct reference to language. But the other elements in this installation – an abstract concrete sculpture, an empty frame and a framed photocollage – are harder to identify as forms of language. And this ensemble does in fact remain impossible for us – its viewers – to read. This is precisely what intrigues the artist. He is not concerned with directly conveying meaning or passing on a message. What he wants is to formulate such pressing, artistically and philosophically-tinged questions as: How can you give shape to language in abstract spatial objects? Or: How does the viewer read and interpret this sort of image without recognisable letters or symbols?
FR - Le livre dans ‘Now (working title)’ renvoie directement au langage. Mais les autres éléments de cette installation – une sculpture abstraite en béton, un cadre vide et un collage photo encadré – se laissent plus difficilement identifier comme formes du langage. Cet ensemble reste donc illisible pour nous, les spectateurs. C’est précisément cette donnée qui intrigue l’artiste. Il ne s’agit pas pour lui de donner directement un sens ou de transmettre un message. Cependant, il veut formuler des questions préoccupantes, colorées sur l’artistique et le philosophique, comme: Comment peut-on donner une forme au langage dans des objets spatiaux abstraits? Ou: Comment le spectateur li-t-il et interprète-t-il ce type d’images sans lettres ou symboles identifiables?
Collectienummer : 6076

Kunstwerken Michael Dean


Word Vriend van S.M.A.K.
made by