Trees

Vedovamazzei


1993
inkt op papier
h. 6,5 cm x b. 30 cm x d. 21 cm
2000 schenking
NL - Trees is een riem (een oude handelsmaat) van 500 vellen papier, gemaakt tussen 1993 en 2000. Op de zijde van de riem, getekend met inkt, vormen de vellen samen het bomenlandschap zoals te zien op de achtergrond van De annunciatie (1472) van Leonardo Da Vinci. Het werk lijkt bovendien te alluderen op het concept van het flipbook in de animatiekunst waarbij opeenvolgende beelden de illusie van beweging creëren. Het beeld bij vedovamazzei is evenwel meteen leesbaar, in tegenstelling tot het dynamische karakter van het flipbook.
ENG - Trees is a ream of paper (an old trade size, comprising 500 sheets) made between 1993 and 2000. On the side of the ream, the individual sheets form a picture, which has been drawn in ink. The scene is the wooded landscape from the background of The Annunciation (1472) by Leonardo Da Vinci. Moreover, the work seems to allude to flipbooks and animation art, whereby successive images create the illusion of movement. Yet vedovamazzei’s image is instantly readable, in contrast to the dynamic nature of a flipbook.
Collectienummer : 4816

Kunstwerken Vedovamazzei


Word Vriend van S.M.A.K.
made by