Zonder titel

Birde Vanheerswynghels


2017
houtskool en pastel op papier
h. 266 cm x b. 150,5 cm
2020 bruikleen Collectie Vlaamse Gemeenschap
NL - Birde Vanheerswynghels vertrekt van beeldfragmenten van in werkelijkheid bestaande landschappen om nieuwe, fictieve beelden te componeren. Daarbij worden telkens opnieuw onder meer bomen, planten, dieren, waterpartijen en bloemen als onderwerp genomen en geanalyseerd. De wisselwerking tussen tekenen en wegvegen is belangrijk bij Vanheerswynghels’ manier van werken. De combinatie van gekleurd pastelkrijt, houtskool en lichteffecten zorgt ervoor dat er diepte in haar beelden ontstaat. Op basis van haar visueel geheugen, foto’s en haar verbeelding creëert ze zo imaginaire landschappen die er bedrieglijk echt uitzien.
ENG - Birde Vanheerswynghels departs from fragmentary images of real landscapes in order to compose new and fictitious images. Time and time again, she alights upon subjects such as trees, plants, animals, water features and flowers and subjects them to analysis. The interplay between drawing and erasure is an important part of Vanheerswynghels’ working method. The combination of coloured pastels, charcoal and lighting effects creates depth in her images. Based on her visual memory, the photos and her imagination, she thus creates imaginary landscapes that appear deceptively real.
FR - Birde Vanheerswynghels part de fragments d’images de paysages existants dans la réalité pour composer de nouvelles images fictives. Elle reprend et analyse à chaque fois comme sujet des arbres, des plantes, des animaux, des pièces d’eau et des fleurs. L’interaction entre le dessin et le cadeau qu’elle en fait est importante dans la manière de travailler de Vanheerswynghels. La combinaison entre la craie pastel colorée, le charbon de bois et les effets de lumière permet de créer de la profondeur dans ses images. En se basant sur sa mémoire visuelle, ses photos et son imagination, elle crée ainsi des paysages imaginaires qui ont vraiment l’air trompeur.
Collectienummer : 6685

Kunstwerken Birde Vanheerswynghels


Word Vriend van S.M.A.K.
made by