Poëzieweek: Dichter Uit de Collectie

Mekhitar Garabedian

Ook in onze collectie zitten verschillende kunstenaars die de band tussen poëzie en beeldende kunst in de verf zetten. Mekhitar Garabedian is hier een sprekend voorbeeld van. Taal, naamgeving, maar ook identiteit en origine, zijn allemaal thema’s die centraal staan in Garabedians oeuvre.

Binnen zijn oeuvre onderzoekt Mekhitar Garabedian (°1977, Aleppo, Syrië), die sinds zijn jeugd in Gent woont, de positie van het individu en de ontwikkeling van diens identiteit. Daarbij legt hij een bijzondere focus op migratie.

Een belangrijke kern in Garabedians oeuvre is taal en vaak de ontoereikendheid ervan om emoties, ervaringen, tragedies en trauma’s uit te drukken en de moeilijkheid om een persoonlijke identiteit om te zetten naar een andere taal.

De woorden "Praten met andermans woorden, dat is waar ik naar verlang. Dat moet vrijheid zijn", geleend uit Jean Eustaches film La Maman et la Putain (1973), vormen een belangrijke spil in Garabedians artistieke praktijk. Hij citeert, reproduceert en verstoort.

Hij eigent zich elementen toe uit literatuur, muziek, filosofie, film en het werk van andere beeldend kunstenaars om zijn gedachten te verwoorden en zijn eigen identiteit vorm te geven. Daarbij verwijst hij naar Arthur Rimbauds ‘Je est un autre’ (‘Ik is een ander’) en naar Roland Barthes’ citaat ‘de tekst is een weefsel van citaten uit duizend bronnen van cultuur’. Garabedian ziet duidelijke parallellen tussen Barthes’ citaat en onze menselijke identiteitsvorming.

Mekhitar Garabedian
21.Jan.22 Categorie: In de kijker
Word Vriend van S.M.A.K.
made by