Schenking Henri Chotteau: François Morellet

Morellet grilles web

In 2012 ontving het S.M.A.K. een genereuze schenking uit de erfenis van de Brusselse collectioneur Henri Chotteau, met onder andere een dertigtal werken van François Morellet (° 1926, Cholet, FR). 

Het oeuvre van deze kunstenaar wordt geconditioneerd door het toeval en door de systematische studie van de gevolgen van dit toeval. Hij maakt gebruik van een geometrische vormentaal van lijnen, vierkanten en driehoeken die hij, volgens een gecontroleerd scheppingsproces van vooraf vastgestelde principes, samenbrengt in elementaire composities. Dit resulteert in neutrale, universele beelden, waarin persoonlijke en subjectieve keuzes zoveel mogelijk worden gereduceerd.

Naar aanleiding van dit legaat geeft het S.M.A.K. een boek uit met teksten van Philippe Van Cauteren, Valérie Nimal, François Morellet, Thomas McEvilley, Sonja Klee en Rolf Quaghebeur. De voorstelling van dit boek vindt plaats op de opening van de tentoonstelling.

30.Okt.14
Word Vriend van S.M.A.K.
made by