Geschiedenis v/h S.M.A.K.

Onder impuls van Karel Geirlandt ontstond op 8 november 1957 de ‘Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst’, met als grote ambitie de realisatie van een autonoom museum, gericht op de eigentijdse tendensen in de kunstwereld.

Al een tijdje leek het Museum voor Schone Kunsten elke voeling met de kunstontwikkelingen verloren te hebben. Het oude kunsthistorische model diende een flexibeler vorm aan te nemen om het hedendaagse gebeuren te benaderen. Er werden nog belangrijke werken aangekocht door het Museum voor Schone Kunsten, maar door een gebrek aan een alerte interesse voor het moderne bleven enkele mooie kansen spijtig genoeg onbenut. Zo werd de doelstelling van Geirlandt niet anders dan die van Fernand Scribe, toen deze in 1897 ‘Les Amis du Musée’ oprichtte. Met zijn vrienden zou hij zich eveneens inzetten om het Museum voor Schone Kunsten op een hoger niveau te brengen, in aansluiting met het internationale kunstleven.

" S.M.A.K. stelt de kunstenaar centraal in zijn denken en handelen. Wij investeren in maximale kwaliteit voor een breed en divers publiek en willen ervaren worden als een open huis: transparant en genereus. Inhoudelijk profileren we ons als een artistiek laboratorium, een plek voor experiment en vernieuwing, waar vandaag te zien is wat morgen belangrijk kan zijn. Het S.M.A.K. laat vragen open, zet aan tot denken, behoudt de twijfel".
Philippe Van Cauteren

Met het oog op de toekomst werden ook werken aangekocht door de ‘Vereniging’. Dit initiatief wordt tot vandaag verdergezet en de collectie bestaat nu uit enkele honderden werken. De financiering gebeurt via de leden en de verkoop van grafiekmappen. Vanaf het ontstaan werden door de ‘Vereniging’ enthousiast talrijke debatten en voordrachten ingericht opdat het publiek op de hoogte zou blijven van de recente tendensen, houdingen en meningen. Kunstuitstappen verruimen de horizon en beknopte publicaties bestendigen de reflectie.

Het Gentse Museum van Hedendaagse Kunst werd opgericht in 1975. Het was toen het eerste Belgische museum gewijd aan hedendaagse kunst. Het was gehuisvest onder het dak van het Museum voor Schone Kunsten.

Ook in 1975 werd Jan Hoet aangesteld als directeur van het nieuwe Museum van Hedendaagse Kunst. Onder zijn beleid groeide de collectie stelselmatig aan en kreeg het museum internationale bekendheid. Door de provisorische omstandigheden waarin het museum zich gedurende meer dan twintig jaar bevond, werd de verzameling enkel via tijdelijke tentoonstellingen in steeds wisselende en fragmentaire opstellingen getoond. Belangrijke aanwinsten van de laatste vijf jaar waren zelfs helemaal nooit te zien.

Het zou echter nog 20 jaar duren eer Jan Hoet en de collectie hedendaagse kunst een eigen en autonoom museum zouden krijgen.

In 1996 kwam er schot in de zaak toen de “Rode Poort” werd geopend.

'De Rode Poort' was de openingstentoonstelling van het museum in haar nieuwe maar tijdelijke locatie. Het Museum van Hedendaagse Kunst bevindt zich momenteel in de nieuwe reserveruimte, een verbouwing van een zijvleugel van het vroegere jaarbeurscomplex. De opening van het definitieve museum, de verbouwing van het ‘casino’, was voorzien voor eind 1998. Op 9 november 1996 werd het gebouw in zijn geheel voorgesteld aan het publiek, via een groot project waarbij alle ruimtes werden bespeeld via de verschillende media waarmee beeldende kunst omgaat.

In 1999 kreeg het museum zijn eigen gebouw, tegenover het Museum voor Schone Kunsten en kreeg het een nieuwe naam: S.M.A.K. (Stedelijk Museum voor Actuele Kunst). Beide musea functioneren nu als een museumeiland in een parksite aan de stadsring van Gent.

In mei 2002 werd Sven Jacobs aangesteld als zakelijk directeur, op 1 januari 2009 werd hij opgevolgd door Philippe Vandenweghe. 
Op 1 december 2003 volgde Peter Doroshenko (1962, Amerika) Jan Hoet op als artistiek directeur van S.M.A.K. In 2005 werd  hij in deze functie opgevolgd door Philippe Van Cauteren (1969, België). Onder zijn leiding is er sprake van een enorme dynamiek in het tentoonstellingsprogramma, met collectie- uitdiepingen, grootschalige solotentoonstellingen, internationale uitwisselingen, presentaties van jonge kunstenaars, een serie film- en videotentoonstellingen en projecten in de openbare ruimte van Gent.

Bezoek S.M.A.K.

T: +32 (0)9 210 10 75

Ontdek de verschillende aspecten van deze tentoonstelling. Laat je begeleiden door onze gids.

>  Bekijk hier de formules