Prison Drawings

KAFT Prison drawings HR
Formaat:28,5 x 24 cm Aantal pagina's:160p, softcover Talen:NL Teksten van:Wim Opbrouck, Luc Dondeyne & Hidde van Schie Locatie tentoonstelling:"The Borderline Books" Prijs:35 euro ISBN:978 94 9267 792 1

De afgelopen jaren bezochten kleine groepjes leerlingen van het Secundair Kunstinstituut (SKI) samen met een aantal van hun docenten de gevangenis in Gent. De gedetineerden werden uitgenodigd om samen in boeken te tekenen. Het uitgangspunt van het project was om gedetineerden van de gevangenis Gent en leerlingen van SKI al tekenend met elkaar in contact te brengen. De drager voor deze dialoog waren 25 lege schetsboeken. In samenwerking met uitgeverij Hannibal werd een selectie van de tekeningen gebundeld in het boek Prison Drawings. Het boek toont een enorme diversiteit aan indrukken, impulsen, stijlen en thema’s. Het is ook het indrukwekkende resultaat van de tweeëndertig workshops die zijn georganiseerd en waar in totaal bijna vijfhonderd mensen aan hebben meegetekend.

Per workshop namen ongeveer zestien mensen deel. De vraag aan de tekenaars was om op elkaars tekeningen te reageren. Op deze manier ontstond er in de boeken een visuele uitwisseling tussen de deelnemers; een kleurrijke dialoog in tekeningen

De ene helft van de boeken bleef tussen de workshops door in de bibliotheek van de gevangenis zodat gedetineerde die in interesse hadden ook op cel konden verder tekenen. De andere helft van de boeken ging terug naar de school

Word Vriend van S.M.A.K.
made by