Carte(s) Blanche(s) - Film presentation FRAC

13.Sep.08
6.Dec.08
Kunstart web3

Platform, opgericht in 2005, is de overkoepelende organisatie bestaande uit 19 FRAC’s verspreid over gans Frankrijk met als doel hun collectie toegankelijk te maken voor een nieuw en internationaal publiek.

Tegen de achtergrond van het Franse voorzitterschap van de Europese Unie zocht Platform contact met het IBK (Instituut voor Beeldende Kunst, thans versmolten met IAK (Initiatief Audio Visuele Kunsten) tot BAM) om de collecties van deze Fonds Régionaux d’Art Contemporain ter beschikking te stellen aan de Vlaamse musea. Het S.M.A.K. opteerde om een selectie van films en video’s te maken die nauw aansluit bij de eigen collectie enerzijds. Anderzijds zal een reeks van video’s getoond worden waarvan we het de moeite waard achten die te laten zien. In verschillende samengestelde programma’s zullen telkens andere combinaties van films te zien zijn die de ene keer een thematische samenhang kennen, een ander keer dan weer een louter visueel verband met elkaar houden. Niet enkel in de filmzalen zullen de films/video’s van Frac te zien zijn. Verspreid in het museum zal eveneens werk verweven liggen met dat van de tentoongestelde collectie. Een sterke klemtoon komt te liggen op het performatieve karakter van vele van de video’s met o.m. werk van de in Mexico wonende Belg Francis Alÿs die zijn plek als geïmmigreerde probeert te vinden in een land vol economisch en sociale tegenstellingen. Honden houden niet van blanken. Een korte dubbelperformance van en met Robert Filliou en Monty Catsin van speelse eenvoud waarbij het statuut van het kunstwerk en de kunstwereld in vraag worden gesteld. Met dit beeldend jongleren kan ook de taal zoals Marcel Broodthaers die hanteerde, herkend worden. Broodthaers maakte evenwel de taal zelf van zijn poëzie. Abdel Abdessemed ontrafelt het mysterie van de in het zwart, op een burka lijkende, gestoken vrouw. Onder de ogen van god en de camera, allen gelijk.

Wim Delvoye exploreert dan weer de buitenkant van de binnenkant met de veelzeggende titel ‘Sybille II’. Het ruwe maandlandschap van de lieftallige neus wordt aan de minutieuze foltering van de vingernagel onderworpen. Ook hier grijpt Delvoye terug naar de Romeinse mythologie waar de Sybille de ondergang van Rome voorspelde. De neus als symbool van haar ijdelheid waardoor ze de gunsten van Apollo afwees. Pipilotti Rist’s ‘You called me Jacky” naar een lied van Kevin Coyne toont ons een veelkleurige reis door herschapen landschappen van steden, stations, weides en zeeën van vuur. De vreemde kleuren en effecten spruiten voort uit de overtuiging dat videokunst net zoals schilderkunst, een zeker ruwheid en onvolmaaktheid in zich heeft. Gedurende de maanden oktober tot december zullen deze en andere films te zien zijn van onder meer Gillian Wearring, Matt Mullican, Thomas Barlyle, Ingrid Wildi, Bjorn Melhus, etc. Dit project maakt deel uit van ‘Carte(s) Blanche(s). All Eyes on the FRACs, and vice versa’ gecoördineerd door PLATFORM en wordt gesteund door het Europees cultureel seizoen, georganiseerd in het kader van het Franse voorzitterschap van de Europese Unie (1 juli > 31 december 2008). Met de steun van: de Franse Ambassade in België - Alliance Française, Ministère de la culture et de la communication (Délégation aux arts plastiques-DAP), Culturesfrance.

Alle tentoonstellingen
Word Vriend van S.M.A.K.
made by