Dagboeknotities

11.Nov.05
7.Jan.06
007 CATA DEL web

Naar aanleiding van de voorstelling van zijn nieuwe publicatie Dagboeknotities presenteert Ronny Delrue in het S.M.A.K. een reeks originele tekeningen die in het boek werden opgenomen.

In ‘Dagboeknotities’ zijn tweehonderd tekeningen samengebracht, geselecteerd door Laurent Busine, artistiek directeur van het MAC’s in Grand-Hornu. Laurent Busine maakte deze bijzondere selectie uit een geheel van 650 ‘dagboek-tekeningen’, die ontstonden in de periode 1996-2004. Bernard Dewulf, journalist en auteur, en Jon Thompson, kunstcriticus, zorgden voor de beschouwende teksten in het boek, dat werd vormgegeven door Filip Tack. Het boek werd uitgegeven door Uitgeverij Ludion en is verkrijgbaar in het Nederlands en het Engels.

De dagboeknotities van Ronny Delrue vormen een getekende neerslag van zijn dagelijkse geestelijke arbeid. Het zijn gedagtekende intieme bespiegelingen, met in de hoofdrol het hoofd, als schelp van de geest. De kwetsbare, naakte beelden overstijgen hun dagelijks karakter. Ze werken niet alleen als spiegel van de ziel maar vormen ook een voedingsbodem voor later uit te werken concepten waaruit nieuw werk kan ontstaan. Dit beeldarchief van bevroren gedachten helpt Ronny Delrue als archivaris van zichzelf zijn weg te vinden in herinneringen die vervagen, verdwijnen. De tekeningen zijn niet enkel betekenisvol als geheugenbibliotheek voor de kunstenaar zelf, zij betekenen ook voor de toeschouwer een uitzonderlijk intieme inkijk op de psychische en emotionele activiteit van de kunstenaar in zijn atelier. Het zijn “mentale landschappen” die gefragmenteerd verhalen over de initiële chaos, de vraagstelling en het problematische in het werkproces, maar ook over de vitaliteit, intensiteit en spontaniteit ervan. Wie in de tekeningen verwijlt, kan voelen hoe uit het complexe innerlijke spanningsveld in een doorgedreven gevecht uiteindelijk een samenhang groeit. In schril contrast met de intimiteit van de tekeningen zelf, doet de presentatie van de tekeningen in het S.M.A.K. eerder afstandelijk aan. De tekeningen worden ‘gevangen’ in een kader, met daarnaast een digitaal overzicht van de totale selectie die in het boek is opgenomen. Dit is een bewuste keuze van de kunstenaar daar deze presentatie het orgelpunt vormt van het reductieproces dat er aan vooraf ging. De tentoongestelde tekeningen vormen nogmaals een selectie uit de afgebakende selectie van het boek. De dagboeknotities worden geobjectiveerd door hun nieuwe context. De kunstenaar doet er afstand van en kan een hoofdstuk afsluiten.

Alle tentoonstellingen
Word Vriend van S.M.A.K.
made by