ENSEMBLEMATIC

14.Sep.12
14.Sep.13

In ENSEMBLEMATIC presenteert S.M.A.K. enkele van de opvallendste ensembles uit zijn collectie. Naast representatieve werken, worden ook verrassende en atypische werken binnen het oeuvre van een kunstenaar opgesteld.

Zo worden bijvoorbeeld van Panamarenko vooral kleine objecten getoond in plaats van zijn monumentale vliegmachines. Verschillende kunstenaars, onder wie Leo Copers, Mark Manders en Thierry De Cordier, werden betrokken bij de opstelling van hun werk.

Waarom ensembles?

Tot juni 2013 biedt ‘ENSEMBLEMATIC’ inzicht in het verzamelbeleid van S.M.A.K. Omdat de kunstenaar in het museum centraal staat is ‘ensemblevorming’ een belangrijk aandachtspunt bij uitbreiding van de collectie. In plaats van kunstenaars te vertegenwoordigen aan de hand van één sleutelwerk, wil S.M.A.K. oeuvres in de diepte verzamelen om ze zo in al hun complexiteit te kunnen vatten. In deze tentoonstelling weerklinkt niet alleen deze visie van S.M.A.K., maar vooral ook de unieke en intense relatie van het museum met individuele kunstenaars.

Deze ensembles kan je tot 02.06 zien op de bovenverdieping van S.M.A.K.

- Berlinde De Bruyckere met o.a. Uit elkaar gegroeid (1998), Bloedend haar (1999)
- Mark Manders met o.a. Momentenmachine (fragment uit zelfportret als gebouw), (1991-1994)
- Raoul De Keyser.Hal (3) (1985) en Grenier 14 (1992)
- Luc Tuymans met o.a. Body (1990), Court-yard (1994)
- Thomas Schütte met o.a. Trio (1993), Weinende Frau (1989)
- Thierry De Cordier met o.a. De Vogel (1988 - 1989)
- Marcel Broodthaers met o.a. 289 Oeufs (1966), Grande casserole de moules (1966)
- Panamarenko met o.a. Feltra (1966), Krokodillen (1967)
- François Morellet met o.a. Deux grilles identiques à vitesse différente (1969)
- Joseph Beuys, Wirtschaftswerte (1980)

Deze ensembles kan je tot 26.05 zien op de bovenverdieping van S.M.A.K.

- Michael Borremans met o.a. The journey (2002), Everything Falls (TRACK, 2012)
- Leo Copers
- Jan Fabre met o.a. Het uur blauw (1987)

Werken van deelnemers Biennale van Venetië in deze expo

Voor het paviljoen van België in Venetië creëert De Bruyckere een nieuw werk, geïnspireerd op de stad Venetië , de figuur van Sint-Sebastiaan en haar correspondentie met de Zuid-Afrikaanse auteur John Coetzee, die zij ook uitnodigde als curator van de tentoonstelling. Philippe Van Cauteren, artistiek directeur van S.M.A.K., treedt op als co-curator. S.M.A.K. is verantwoordelijk voor de organisatie van het project.

Ontdek ook de selectie van werken van de Nederlandse vertegenwoordiger op de Biënnale, Mark Manders en van Thierry De Cordier, die aan bod komt in de thematentoonstelling van de Biënnale.

De collectie van S.M.A.K.

S.M.A.K. blijft elke dag nog geconfronteerd met een nijpend plaatsgebrek voor het presenteren van de eigen kunstcollectie. In afwachting van een adequate en op de verzameling gerichte uitbreiding van het museumgebouw wordt de collectie eens te meer extra in de schijnwerpers gezet.

De bestaande ‘historische’ collectie van S.M.A.K. is het vertrekpunt voor de tijdelijke tentoonstellingen en voor het verder ontwikkelen van de verzameling zelf. De collectie is geen encyclopedische verzameling, maar het bezinksel van gerichte keuzes en een jarenlange omgang met kunst en kunstenaars. De nieuwe aankopen profileren zich autonoom en onafhankelijk van trends. Door in te zetten op veelzijdige ensembles, een langdurige relatie met de kunstenaars en een duurzaam engagement, neemt S.M.A.K. een gedurfd standpunt in over de mogelijke, actuele rol van een museum voor hedendaagse kunst.

De collectie van S.M.A.K., die vandaag ongeveer 2.000 stukken telt, is het resultaat van meer dan vijftig jaar actief verzamelen door verschillende partijen: het Museum voor Schone Kunsten (in de periode 1957-1975), de Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst (van 1957 tot heden) en het Museum van Hedendaagse Kunst / S.M.A.K. zelf (vanaf 1975). Daarbij kunnen ook de werken worden gerekend die de Vlaamse Gemeenschap en privéverzamelaars in langdurig bruikleen hebben gegeven.

Bezoek ook onze overburen

Van maart tot juni 2013 loopt in het Museum voor Schone Kunsten (Gent) de tentoonstelling ‘Modernisme’, een presentatie van Belgische abstracte kunst van begin twintigste eeuw tot de jaren dertig in een internationaal perspectief. De tentoonstelling in het MSK kadert in de herdenking van de wereldexpo 1913 die precies 100 jaar geleden in Gent plaatsvond. De collectiestukken die tegelijk in ‘Ensemblematic’ in S.M.A.K. te zien zijn, ontstonden in de decennia die daarop aansluiten tot nu. Op die manier ontstaat een tentoonstellingstweeluik dat de twintigste eeuw ruim omvat en waarbij S.M.A.K. focust op kunstenaars die in de tweede helft van de twintigste eeuw grote veranderingen in de kunst aanstuurden, parallel met onder meer de bijzondere ontwikkelingen in de internationale politiek van hun tijd.

TE DOWNLOADEN:
Zoektochtboekje voor het hele gezin in expo ENSEMBLEMATIC

Alle tentoonstellingen
Word Vriend van S.M.A.K.
made by