Epifanie. Actuele Kunst en Religie

20.Okt.00
6.Jan.01
Epifanie Lewandowsky

De tentoonstelling Epifanie. Actuele Kunst en Religie was zonder meer één van de belangrijkste evenementen van het Jubileumjaar 2000.

Een van de basispijlers van de westerse kerk - naast het woord en de muziek - is altijd het beeld geweest. Door het steeds verder uit elkaar groeien van kerk en kunst, een proces dat reeds in de achttiende eeuw begon, kreeg de religieuze beeldcultuur een aderlating. Prekerigheid en catechisme verdringen vaak de dynamiek van de directe ervaring en de intense spirituele beleving.

Epifanie en haar curatoren Jan Hoet en Mark Delrue (bisdom Brugge) gaan de uitdaging aan om een honderdtal internationale topwerken uit de hedendaagse kunst met elkaar te confronteren in het unieke kader van de Parkabdij te Heverlee, een locatie tussen leven en beleven op de grens van stad en platteland. Op die manier treden actuele kunst en religie opnieuw met elkaar in dialoog en wordt de stap gezet naar een eigentijds en verantwoord beeldgebruik. Epifanie wil geen overzicht bieden, noch geografisch, noch chronologisch. Er werd geen consensus gezocht tussen de diverse strekkingen binnen kerk en maatschappij. Het enige selectiecriterium is het artistieke. Het parcours beslaat de volledige abdij, van de boerderij met haar monumentale tiendenschuur over de Norbertuspoort en het kerkhof tot de - nog steeds bewoonde - kloostergebouwen. Epifanie is op die manier niet alleen een mooie wandeling in een historisch kader maar biedt tegelijkertijd een toekomstgerichte blik vanuit het actuele.

Epifanie bestaat uit twee luiken. In de abdijkerk wordt de hedendaagse kunst betrokken op de liturgie. Er zijn werken te zien van de hand van internationaal gereputeerde kunstenaars (o.a. David Rabinowitch, David Nash,…). In de kloostergebouwen, de Norbertuspoort, het boerderijplein en het kerkhof ligt de klemtoon op nieuw werk, speciaal gecreëerd door een vijftiental jonge binnen- en buitenlandse kunstenaars. Daarnaast is er ruimte voor bestaande werken van onder meer Andy Warhol, Dieter Appelt, Jan Fabre, Thierry De Cordier en anderen. Het werk van deze kunstenaars in de uitgelezen sacrale site van de Abdij van ‘t Park toont aan dat de actuele kunst ook binnen het kerkelijke en religieuze functioneert, meer nog, noodzakelijk is voor elke vorm van spiritualiteit en religiositeit in het huidige en toekomstige maatschappelijk bestel. De tentoonstelling toont duidelijk aan dat het voor de Kerk heilzaam is opnieuw toenadering te zoeken tot de actuele beeldende kunst. Epifanie wil dan ook teken zijn van en aanzet tot een nieuwe, dynamische verhouding tussen eigentijdse, actuele kunst en religie. Naar aanleiding van de tentoonstelling verschijnt het boek Epifanie. Actuele kunst en religie. De belangrijkste teksten werden geschreven door de toonaangevende cultuurfilosoof Jan Koenot en door de curatoren Jan Hoet en Mark Delrue. Een aantal kunstenaars komen in dit boek aan bod met hun visie op het tot stand komen van werk in het kader van de tentoonstelling. Het boek is tijdens de tentoonstelling tegen een verminderde prijs te verkrijgen in de Parkabdij, Heverlee en het S.M.A.K., Gent. Aan de ingang van de tentoonstelling wordt gratis een wandelgids aangeboden met wat meer uitleg over de verschillende kunstenaars en kunstwerken.

Alle tentoonstellingen
Word Vriend van S.M.A.K.
made by