Uit de Collectie Gifted

26.Jun.21
3.Okt.21
Tuttle horizontaal

S.M.A.K. toont werk dat kunstenaars, verzamelaars, estates of andere instellingen tijdens de afgelopen jaren aan het museum hebben geschonken.

Een publieke collectie wordt niet alleen gevormd dankzij publieke middelen, ook de generositeit van derden speelt een grote rol. Gelukkig zijn er in onze samenleving voldoende mensen die het belangrijk vinden om bij te dragen aan de groei van een publieke collectie als die van S.M.A.K.. Rekening houdend met het geringe aankoopbudget zijn deze genereuze bijdragen voor S.M.A.K. van bijzonder belang. Deze tentoonstelling is een kleine selectie uit een veelvoud van schenkingen die de afgelopen jaren gebeurd zijn.

Uit de Collectie Gifted kan beschouwd worden als een hommage aan ‘de schenker’, de op het museum betrokken individu of instantie, aan hen die het belang en de betekenis van een publieke collectie willen versterken.

Achter iedere schenking schuilt een uniek en soms persoonlijk verhaal. Precies omdat een schenking vaak veel meer is dan de werktuiglijke overdracht van een kunstwerk van plek a naar b, of van de ene collectie naar de andere, zal in deze tentoonstelling behalve de kunstwerken zelf ook de achtergrond ervan worden meegeven. De titel ‘Gifted’ verwijst enerzijds naar de act van het doneren, maar draagt evenzeer de betekenis van ‘getalenteerd zijn’ in zich: to be gifted.

In de laatste zaal van de tentoonstelling vinden we de schenking van een volledige tentoonstelling: x, samengesteld door Simon Delobel, directeur van KIOSK in Gent. Alle geschonken kunstwerken van x zijn anoniem en komen ook anoniem in de collectie van S.M.A.K. terecht. x is een kritisch antwoord op een kunstwereld waar de signatuur vaak de bovenhand neemt boven het kunstwerk zelf. Het is een uitnodiging voor ons allen om voorbij het tentoonstellingslabel te kijken, om ons te laten inspireren door het kunstwerk zelf en niets anders.

Expogids
Met werk van:

Met werk van: Roger Ballen, Massimo Bartolini, Marinus Boezem, Sergey Bratkov, Peter Downsbrough, Marlene Dumas, Jef Geys, Ann Veronica Janssens, Mario Navarro, Kurt Ryslavy, Ante Timmermans & Charl van Ark, Richard Tuttle, Koen van den Broek, Jan Vercruysse, en met de werken die eerder dit jaar te zien waren in de tentoonstelling x in KIOSK en die dankzij het mecenaat van de Willame Stichting deel kunnen worden van de collectie van S.M.A.K..

Alle tentoonstellingen
Word Vriend van S.M.A.K.
made by