Grasduinen 02 - Actuele kunst in Bredene in het kader van S.M.A.K.-aan-Zee

16.Jul.04
25.Sep.04
Dany Deprez

De samenwerking tussen het S.M.A.K. en de kustgemeente Bredene wordt van 17 juli t/m 26 september met Grasduinen 02 verder gezet. Curator Cis Bierinckx koos dit maal voor een andere aanpak.

Met uitzondering van een ingreep op een buitenlocatie worden alle deelnemende in de watertoren gecentraliseerd. Een tweede belangrijke verschil met de vorige editie bestaat erin dat er ditmaal niet uit de collecties geput zal worden maar dat de volledige tentoonstelling zal bestaan uit nieuwe in situ of recent ontwikkelde werken. Het aantal deelnemende kunstenaars beperkt zich tot zeven en er is bewust gekozen voor Belgische kunstenaars. Ook werd er afgezien van een leidraadgevende ondertitel, waardoor de toeschouwer een grote interpretatievrijheid krijgt en de confrontatie met het werk veel directer wordt. In die zin kan gezegd worden dat Grasduinen 02 a priori gaat over de ruimste betekenis van het ‘ervaren’, ‘waarnemen’ en ‘beleven’. Dan Deprez diept met een nieuwe filminstallatie cinematografische vragen, perceptie en perspectief verder uit. Koen De Decker, Honoré O en Freek Wambacq zullen ruimtelijke ingrepen doen op de hen toegewezen verdiepingen in de watertoren. Hoewel hun materiaalkeuze totaal verschillend is paren ze in hun werken vervreemding en waarneming aan een hercoderen en nieuw ervaren van ruimtelijkheid. De foto’s van Marie-Françoise Plissart zijn getuigenissen van tijd en gefixeerde herinneringen die in lagen op elkaar samengebracht zijn tot een picturale abstractie. Jan Lauwers toont zich op zijn beurt als een verontrustend kunstenaar. Geweld, aansporing tot geweld en onverschilligheid balt hij krachtig samen in zijn videowerk ‘C-Song’. David Neirings vond tijdens een dooltocht doorheen Bredene een bizarre locatie en zal als enige kunstenaar een werk ontwikkelen op deze specifieke plek.

Alle tentoonstellingen
Word Vriend van S.M.A.K.
made by